Przejdź do treści

Logistyka odzysku – źródłem twojego zysku

Propagowanie społeczeństwa recyklingu, rozwijanie sektora recyklingu oraz tworzenie wartości dodanej z odzysku w sieciach dostaw. Te oraz wiele innych tematów zostanie poruszonych na pierwszej w Polsce konferencji, podejmującej zagadnienia nowych trendów w logistyce: logistyka odzysku
i ekologistyka.

W dniach 9-10 września 2010 roku w Warszawie, odbędzie się konferencja logistyczna poruszająca problematykę odzyskiwania wartości z odpadów i zwrotów, występujących w ramach sieci dostaw. Konferencja ma na celu zwiększanie popularności tego zagadnienia wśród firm działających w Polsce. Według organizatorów stosowanie prezentowanych w trakcie konferencji rozwiązań może być źródłem dodatkowych środków finansowych pochodzących między innymi ze sprzedaży surowców wtórnych, dopłat ze strony organizacji odzysku za odzysk bądź recykling, czy redukcji niepożądanych stanów magazynowych. W ramach konferencji poruszana będzie tematyka ekologicznego projektowania Opakowań. Promowane będą także opakowania wielokrotnego użytku wraz z narzędziami wspierającymi ich przepływy, np. systemy kodów kreskowych czy rozwiązania informatyczne w gospodarce odpadami.

W trakcie konferencji Logistyka Odzysku zaprezentowane będą dotychczasowe osiągnięcia firm-pionierów w tym obszarze. Większość z nich to duże międzynarodowe koncerny. Konferencja ma za zadanie zachęcić pozostałych graczy rynkowych do korzystania z najlepszych praktyk w tym zakresie. Idea konferencji służy realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.

Organizatorem konferencji jest Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. – jedna z największych organizacji Odzysku na polskim rynku. Swoją działalność prowadzi od 2002 r. kiedy to uregulowania prawne nałożyły na przedsiębiorców wprowadzających na polski rynek produkty w opakowaniach, obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Działalność firmy opiera się przede wszystkim na przejmowaniu wspomnianego obowiązku oraz jego realizacji przy współpracy z recyklerami oraz posiadaczami odpadów.Jako jedyna Organizacja Odzysku w Polsce i Europie zarejestrowana jest w Europejskim Systemie Ekozarządzania i Audytu (EMAS).Wśród dodatkowych usług oferowanych przez Eko Cykl Organizację Odzysku S.A. znajdują się: szkolenia z zakresu gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, audyty środowiskowe: audyt produktowy i audyt ekologiczny, możliwość zlecenia przygotowania sprawozdań OPAK oraz edukacja ekologiczna.

Regularnie od 2003 roku Organizacja Odzysku poddawana jest certyfikacji COBRO – Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozowjowego Opakowań – niezależnej instytucji przy Ministerstwie Gospodarki. Weryfikacja spółki dokonywana jest w obecności obserwatora z Ministerstwa Środowiska. W wyniku kontroli Organizacja uzyskuje jedne z najwyższych not, co pozwala ją umieszczać na liście polecanych jako wiarygodnych do współpracy spółek.

Patronat nad konferencją objęli między innymi: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy – patronat honorowy, JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej – prof. dr hab. Adam Budnikowski, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,  Polska Izba Gospodarki Odpadami, Polska Izba Opakowań, oraz patronaty medialne: www.opakowania.biz, www.tworzywa.org, Magazyn Ekonomiczny Home&Market, wydawnictwo Abrys Spółka z o.o., Packaging Polska.

Opieka merytoryczna: Prof. dr hab. Halina Brdulak, Zakład Transportu Międzynarodowego i Logistyki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.