Zmiany na rynku funduszy inwestycyjnych

Bieżący tydzień ponownie przyniósł zmiany na liście funduszy inwestycyjnych, które analizuje Opiekun Inwestora. Firma przedstawia listę zmian, które objęły fundusze monitorowane przez portal www.opiekuninwestora.pl.

Rynek funduszy inwestycyjnych rozwija się, a rozwój ten niesie za sobą zmiany. Fundusze kończą swoją działalność, powstają nowe. Czasem zmienia się polityka inwestycyjna. To informacje, których inwestujący powinni być świadomi.

Opiekun Inwestora aktualizuje dane o wynikach funduszy kilkadziesiąt razy dziennie i dane te wykorzystuje do analiz statystycznych, które są jedną z funkcjonalności dostępnych dla abonentów portalu. Monitoruje też zmiany, które dotyczą funduszy inwestycyjnych.

W tygodniu od 23 do 27 listopada 2009 r. oferta funduszy zwiększona została o:

 1. ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L), o kodzie IN-P-4-GSDL, zarządzany przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., typ funduszu to: akcji, a podtyp: akcji zagr. globalne rynki rozwinięte,
 2. ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L), o kodzie IN-P-4-SDUSL, zarządzany przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., typ funduszu to: akcji, a podtyp: akcji zagr. amerykańskie,
 3. ING SFIO Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L), o kodzie IN-P-4-ESDL, zarządzany przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., typ funduszu to: akcji, a podtyp: akcji zagr. Europa rynki rozwinięte,
 4. ING SFIO Subfundusz Sektora Energii (L), o kodzie IN-P-4-SEL, zarządzany przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., typ funduszu to: akcji, a podtyp: akcji zagr. sektorowe pozostałe,
 5. ING SFIO Subfundusz Sektora Użyteczności Publicznej (L), o kodzie IN-P-4-SUPL, zarządzany przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., typ funduszu to: akcji, a podtyp: akcji zagr. sektorowe pozostałe,
 6. ING SFIO Subfundusz Sektora Żywnościowego (L), o kodzie IN-P-4-SZL, zarządzany przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., typ funduszu to: akcji, a podtyp: akcji zagr. sektorowe pozostałe,
 7. ING SFIO Subfundusz Sektora Biotechnologii (L), o kodzie IN-P-4-SBL, zarządzany przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., typ funduszu to: akcji, a podtyp: akcji zagr. sektorowe pozostałe,
 8. ING SFIO Subfundusz Sektora Farmacji i Usług Medycznych (L), o kodzie IN-P-4-SFUML, zarządzany przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., typ funduszu to: akcji, a podtyp: akcji zagr. sektorowe pozostałe,
 9. ING SFIO Subfundusz Japonia (L), o kodzie IN-P-4-JAPL, zarządzany przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., typ funduszu to: akcji, a podtyp: akcji zagr. pozostałe,
 10. ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L), o kodzie IN-P-4-NAZL, zarządzany przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., typ funduszu to: akcji, a podtyp: akcji zagr. pozostałe,
 11. ING SFIO Subfundusz Rynków Wschodzących (L), o kodzie IN-P-4-RWL, zarządzany przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., typ funduszu to: akcji, a podtyp: akcji zagr. globalne rynki wschodzące,
 12. ING SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L), o kodzie IN-P-4-ALL, zarządzany przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., typ funduszu to: akcji, a podtyp: akcji zagr. pozostałe,
 13. ING SFIO Subfundusz Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L), o kodzie IN-P-2-PDRWL, zarządzany przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., typ funduszu to: obligacji, a podtyp: dłużne zagraniczne pozostałe,
 14. ING SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L), o kodzie IN-P-2-GDKL, zarządzany przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., typ funduszu to: obligacji, a podtyp: dłużne zagraniczne pozostałe,
 15. ING SFIO Subfundusz VIP Globalny Funduszy Akcji, o kodzie IN-P-4-VGFA, zarządzany przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., typ funduszu to: akcji, a podtyp: akcji zagr. pozostałe,
 16. ING SFIO Subfundusz VIP Funduszy Akcji Rynków Wschodzących, o kodzie IN-P-4-VFARW, zarządzany przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., typ funduszu to: akcji, a podtyp: akcji zagr. globalne rynki wschodzące,
 17. ING SFIO Subfundusz VIP Zrównoważony Funduszy Globalnych, o kodzie IN-P-3-VZFG, zarządzany przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., typ funduszu to: mieszane, a podtyp: mieszane zagraniczne pozostałe,
 18. Skarbiec FIO Sub. Skarbiec – Alokacji Globalnej, o kodzie SK-P-3-AG, zarządzany przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., typ funduszu to: mieszane, a podtyp: mieszane zagraniczne pozostałe,
 19. Skarbiec FIO Sub. Skarbiec – Alokacji Globalnej (EUR), o kodzie SK-P-3-AG-E, zarządzany przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., typ funduszu to: mieszane, a podtyp: mieszane zagraniczne pozostałe (waluta).

Fundusze, dla których zmieniła się polityka inwestycyjna otrzymały w portalu Opiekun Inwestora nowe kody:

 1. Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec – Private Equity, dotychczasowy kod: SK-P-4-PE, zarządzany przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zmienił swoje dane. Nowa nazwa funduszu: Skarbiec FIO Sub. Skarbiec – Private Equity (zmienił politykę inwestycyjną), kod: SK-P-4-PE, aktualny typ: akcji, oraz podtyp: akcji zagr. pozostałe,
 2. Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec – Private Equity (EUR), dotychczasowy kod: SK-P-4-PE-E, zarządzany przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zmienił swoje dane. Nowa nazwa funduszu: Skarbiec FIO Sub. Skarbiec – Private Equity (EUR) (zmienił politykę inwestycyjną), kod: SK-P-4-PE-E, aktualny typ: akcji, oraz podtyp: akcji zagr. pozostałe (waluta).

Działalność zakończyły następujące fundusze (nie są już udostępniane):

 1. Galicja FIZ, o kodzie PT-3-GAL, zarządzany przez Penton Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Nazwa funduszu w portalu została zmieniona na Galicja FIZ (zakończył działalność),
 2. Penton I FIZ, o kodzie PT-3-PEN1, zarządzany przez Penton Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Nazwa funduszu w portalu została zmieniona na Penton I FIZ (zakończył działalność).

Fundusze, które zmieniły nazwę:

 1. SKARBIEC FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych SKARBIEC-DEPOZYTOWY o kodzie SK-P-2-DPWSD, zarządzany przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zmienił swoje dane. Nowa nazwa funduszu: Skarbiec FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec – Depozytowy, kod: SK-P-2-DPWSD, aktualny typ: obligacji oraz podtyp: dłużne złotowe pozostałe,
 2. SKARBIEC FIO Subfundusz Akcji SKARBIEC-AKCJA o kodzie SK-P-4-SA, zarządzany przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zmienił swoje dane. Nowa nazwa funduszu: Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec – Akcja, kod: SK-P-4-SA, aktualny typ: akcji oraz podtyp: akcji polskich uniwersalne,
 3. SKARBIEC FIO Subfundusz Zrównoważony SKARBIEC-WAGA o kodzie SK-P-2-SW, zarządzany przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zmienił swoje dane. Nowa nazwa funduszu: Skarbiec FIO Subfundusz Zrównoważony Skarbiec – Waga, kod: SK-P-2-SW, aktualny typ: mieszane oraz podtyp: mieszane polskie uniwersalne,
 4. SKARBIEC FIO Subfundusz Pieniężny SKARBIEC-KASA o kodzie SK-P-1-PSK, zarządzany przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zmienił swoje dane. Nowa nazwa funduszu: Skarbiec FIO Subfundusz Pieniężny Skarbiec – Kasa, kod: SK-P-1-PSK, aktualny typ: pieniężne oraz podtyp: gotówkowe i pieniężne uniwersalne,
 5. SKARBIEC FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych SKARBIEC-OBLIGACJA o kodzie SK-P-2-IDSO, zarządzany przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zmienił swoje dane. Nowa nazwa funduszu: Skarbiec FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec – Obligacja, kod: SK-P-2-IDSO, aktualny typ: obligacji oraz podtyp: dłużne złotowe uniwersalne,
 6. SKARBIEC FIO Subfundusz SKARBIEC-III FILAR o kodzie SK-P-3-3F, zarządzany przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zmienił swoje dane. Nowa nazwa funduszu: Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec – III Filar, kod: SK-P-3-3F, aktualny typ: mieszane oraz podtyp: stabilnego wzrostu polskie uniwersalne,
 7. SKARBIEC FIO Subfundusz SKARBIEC-GOTÓWKOWY o kodzie SK-P-1-G, zarządzany przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zmienił swoje dane. Nowa nazwa funduszu: Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec – Gotówkowy, kod: SK-P-1-G, aktualny typ: pieniężne oraz podtyp: gotówkowe i pieniężne uniwersalne,
 8. SKARBIEC FIO Subfundusz SKARBIEC-OCHRONY KAPITAŁU o kodzie SK-P-3-SOK, zarządzany przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zmienił swoje dane. Nowa nazwa funduszu: Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec – Ochrony Kapitału, kod: SK-P-3-SOK, aktualny typ: mieszane oraz podtyp: ochrony kapitału polskie uniwersalne,
 9. SKARBIEC FIO Subfundusz SKARBIEC – Akcji Nowej Europy o kodzie SK-P-4-NE, zarządzany przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zmienił swoje dane. Nowa nazwa funduszu: Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec – Akcji Nowej Europy, kod: SK-P-4-NE, aktualny typ: akcji oraz podtyp: akcji zagr. Europa rynki wschodzące,
 10. SKARBIEC FIO Subfundusz SKARBIEC – Sektora Finansowego Nowej Europy o kodzie SK-P-4-SFNE, zarządzany przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zmienił swoje dane. Nowa nazwa funduszu: Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec – Sektora Finansowego Nowej Europy, kod: SK-P-4-SFNE, aktualny typ: akcji oraz podtyp: akcji zagr. sektorowe pozostałe,
 11. SKARBIEC FIO Subfundusz SKARBIEC – Rynków Surowcowych o kodzie SK-P-4-RS, zarządzany przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zmienił swoje dane. Nowa nazwa funduszu: Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec – Rynków Surowcowych, kod: SK-P-4-RS, aktualny typ: akcji oraz podtyp: akcji zagr. sektora surowców mieszanych,
 12. SKARBIEC FIO Subfundusz SKARBIEC – Aktywnej Alokacji o kodzie SK-P-3-AA, zarządzany przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zmienił swoje dane. Nowa nazwa funduszu: Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec – Aktywnej Alokacji, kod: SK-P-3-AA, aktualny typ: mieszane oraz podtyp: mieszane zagraniczne pozostałe.

Opiekun Inwestora stosuje własne kody (skróty) funduszy inwestycyjnych. Kod pozwala na dotarcie do szczegółów danego funduszu za pomocą jednego kliknięcia ze strony głównej portalu oraz szybkie dodanie funduszu do portfela lub definicji nowego powiadomienia e-mail lub SMS. Zasady, według których tworzone są kody znajdują się na stronie http://www.opiekuninwestora.pl/kody_funduszy,0,350.htm

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu