Nowa wersja platformy Quest ActiveRoles Server

Quest Software wprowadził nową wersję Quest ActiveRoles Server, platformy do bezpiecznego i efektywnego zarządzania i provisioningu użytkowników w środowisku Active Directory i poza nim. ActiveRoles jest centralnym elementem rozwijanej przez Quest Software idei One Identity Solution – rozwiązania integrującego poszczególne narzędzia Quest Software, które upraszcza zarządzanie tożsamością i dostępem w środowiskach heterogenicznych.

Nowy Quest ActiveRoles Server oprócz funkcji oferowanych w poprzednich wersjach, jak np. łatwa integracja środowiska AD z zewnętrznymi systemami HR i ERP czy kontrola reguł biznesowych, znacznie poszerza możliwości narzędzia o nowe funkcje zarządzania oraz w pełni zautomatyzowany i bezpieczny provisioning użytkowników w Active Directory i poza nim. ActiveRoles Server jest narzędziem administracyjnym, które upraszcza i automatyzuje proces delegowania i kontroli uprawnień. Nowa wersja rozwiązania posiada workflow w formie graficznej zintegrowany z modelem procesów biznesowych, obejmujący m.in. zmiany informacji o tożsamości lub żądania dostępu. Ponadto funkcja deprovisioningu ma teraz możliwość zablokowania czasowego lub na stałe określonych grup/ról w wyniku zarejestrowania wydarzenia związanego z bezpieczeństwem firmy lub compliance. ActiveRoles Server zawiera również plug-in dla polityk administracyjnych i skryptów Windows PowerShell.

Quest ActiveRoles Self-Service Manager

ActiveRoles Self-Service Manager jest dodatkową wtyczką do ActiveRoles Server. Pozwala uprawnionym użytkownikom końcowym samodzielnie wykonywać wybrane czynności administracyjne. Umożwlia im zarządzanie grupami i listami dystrybucyjnymi Exchange w Active Directory, pozwalając łatwo i szybko żądać dostępu do określonych zasobów lub grup. Ponadto odpowiedzialność w zakresie compliance związana z  przyznaniem lub odrzuceniem dostępu spada na właścicieli grupy i to oni są zobowiązani do systematycznych kontroli aktualności grupy i członków grup. Te nowe możliwości pomagają odciążyć help desk oraz inne działy IT, oszczędzając również środki finansowe.

Quest ActiveRoles Quick Connect

Bez instalacji dodatkowych wtyczek, ActiveRoles Server może przeprowadzać provisioning i zarządzać Active Directory, AD LDS, Microsoft Exchange, Microsoft Office Communication Server, BlackBerry oraz Google Postini. Opcjonalna wtyczka do ActiveRoles Server, ActiveRoles Quick Connect, zapewnia provisioning oraz deprovisioning na dodatkowych platformach, pozwala także na zautomatyzowanie zarządzania tożsamością i synchronizację dostępu. Dzięki automatyzacji eliminuje się ryzyko wystąpienia błędów oraz uzyskuje obniżenie kosztów zarządzania tożsamością. Najnowsze platformy obsługiwane przez Quest ActiveRoles Quick Connect to Lotus Notes i Online Services (Google Apps).

„Klienci chcą być pewni, że rozwiązania do zarządzania dostępem i tożsamością, z których korzystają, są bezpieczne, zintegrowane i elastyczne oraz łatwe w obsłudze dla użytkownika końcowego.” – powiedział Jackson Shaw, dyrektor ds. zarządzania produktami, Quest Software. „ActiveRoles jest właśnie takim rozwiązaniem z odpowiednimi elementami dostosowanymi do potrzeb każdego unikatowego środowiska, tak aby spełnić wymogi bezpieczeństwa i compliance. Gwarantuje dostęp do odpowiednich uprawnień wybranym osobom oraz zapewnia większą kontrolę i efektywność.”

Najnowsze wersje Quest ActiveRoles Server, Quest ActiveRoles Self-Service Manager oraz Quest ActiveRoles Quick Connect (dla systemów typu: mainframe, Lotus Notes i Online Services) są dostępne w sprzedaży od listopada br.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu