Przejdź do treści

Jesteś liderem? Nabierz wiatru w żagle

Jeszcze do 6 grudnia 2009 r. można zgłosić się do udziału w niepowtarzalnym, 12 dniowym szkoleniu „Lider na fali, czyli kurs na coaching”, którego jeden z etapów to 7-dniowy rejs na Bałtyku. W programie weźmie udział jedynie 128 osób. Zgłoszenie dostępne jest na stronie www.lidernafali.pl.

Projekt zakłada zwiększnie efektywności uczestników w roli lidera. Każdy pozna i zbuduje indywidualny plan rozwoju, oparty na najsilniejszych kompetencjach. Przygotuje się na działanie w sytuacjach stresowych i walkę z wypaleniem zawodowym. Rozwinie umiejętności analizowania, planowania oraz posługiwania się innowacyjnymi rozwiązaniami w zarządzaniu ludźmi. Zwiększy efektywność motywowania pracowników, skuteczność działania oraz wzbogaci swój styl zarządzania. Udział w programie to również inwestycja dla samych firm. Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu uczestnicy będą działać efektywniej, zwiększą motywację zespołów oraz poprawią wyniki swoje i firmy. Uczestnicy programu staną się także bardziej atrakcyjni na rynku pracy.

„Lider na fali” jest skierowany do osób pracujących z grupami (liderzy, szefowie zespołów, trenerzy) w sektorze MSP oraz właścicieli firm. Jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Atutem dla firm z sektora MSP jest cena szkolenia. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej koszt udziału dla mikro i małych przedsiębiorstw to 1402,14 zł/os, dla przedstawicieli średnich przedsiębiorstw 2103,21 zł/os.
Organizatorem jest firma Metrum z Katowic. Doświadczony partner szkoleniowy i organizator ogólnopolskiej Szkoły Trenerów Biznesu (30 edycji), twórca Polskiej Szkoły Coachingu, a także członek International Coach Federation. Posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, jako jeden z 5 ośrodków w kraju.