Wektory i Super Wektory 20-lecia wręczone

20 lat w przypadku ludzi to dopiero początek wchodzenia w wiek dorosłości. W przypadku organizacji – to już poważny dorobek, skłaniający z jednej strony do refleksji, z drugiej zaś do stawiania sobie kolejnych celów.

Konfederacja Pracodawców Polskich – najstarsza i największa organizacja pracodawców w naszym kraju – świętowała okrągły jubileusz z poczuciem dobrze spełnianej misji, jaką jest walka o prawa polskich przedsiębiorców.
Jak na rangę wydarzenia przystało, dwie dekady istnienia Konfederacji Pracodawców Polskich zostały uczczone hucznym Jubileuszem, który odbył się 25 listopada w Teatrze Wielkim w Warszawie. Podczas uroczystego wieczoru, blisko dwa tysiące znamienitych gości ze świata gospodarki, polityki i nauki oklaskiwało przedsiębiorców, którzy zostali nagrodzeni statuetkami Wektora 20-lecia. Obecny na Jubileuszu Prezydent Lech Kaczyński w swoim przemówieniu powiedział, że Konfederacja sprawdziła się w ciągu ostatnich 20 lat. Prezydent chwalił aktywność KPP w zwalczaniu skutków kryzysu gospodarczego.

– Konfederacja Pracodawców Polskich, inne organizacje pracodawców oraz polska bankowość aktywnie przeciwstawiły się zagrożeniom związanym z groźbą głębokiego kryzysu – powiedział w środę prezydent Lech Kaczyński, który wręczył członkom Konfederacji Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski, które przyznał za „wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej i polskiej przedsiębiorczości”. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski uhonorowani zostali: Andrzej Katulski, Zdzisław Kołutkiewicz, Jan Kos, Edward Ostrowski i Krzysztof Tuczapski.

Prezydent KPP Andrzej Malinowski ocenił, że obecność Prezydenta jest dla pracodawców nie tylko zaszczytem, ale także uhonorowaniem ich ciężkiej pracy dla dobra polskiej gospodarki i ojczyzny.

W trakcie Jubileuszu wręczono nagrody Wektora 20-lecia i Super Wektora 20-lecia. Wszystkie nagrody trafiły do osób, firm i instytucji, które swoją działalnością i postawą w ostatnich dwóch dekadach wyznaczały kierunki godne naśladowania dla innych. Wyróżnieni zostali ci, którzy przecierali szlaki przedsiębiorcom i pracodawcom, wskazując nowatorskie rozwiązania i koncepcje istotne dla polskiej przedsiębiorczości.

 1. ·    Super Wektor 20-lecia dla TADEUSZA MAZOWIECKIEGO„Za osobisty wkład w wielkie dzieło transformacji ustrojowej, rozwój gospodarki     rynkowej, mądrość i polityczną odpowiedzialność godne męża stanu historycznego     przełomu. Za budowanie prestiżu naszego państwa na arenie międzynarodowej i     drogę życiową, którą wyznaczyła długoletnia służba Polsce i Polakom”.
 2. ·    Wektor 20-lecia w kategorii „Dialog Społeczny” dla JACKA KURONIA „Za stworzenie podstaw dialogu społecznego w Polsce, budowanie atmosfery     szacunku i prawdziwego partnerstwa, za przekraczanie trudnych granic,     historycznych     podziałów, łagodzenie konfliktów oraz mozolne budowanie     społeczeństwa     obywatelskiego”.
 3. ·    Wektor 20-lecia w kategorii „Działalność społeczna”  dla RYSZARDA KRAUZE „Za łączenie sukcesów gospodarczych z pracą na rzecz dobra publicznego, twórczy     mecenat nad ojczystą kulturą, troskę o losy dziedzictwa narodowego oraz wspieranie     polskiego sportu i sportowców. Za działalność charytatywną niosącą radość i uśmiech     niepełnosprawnym dzieciom”.
 4. ·    Wektor 20-lecia w kategorii „Instytucje Gospodarcze” dla GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
  „Za znaczący udział w przemianach ekonomicznych, jakie zaszły w naszym państwie,     pozycję lidera rynków kapitałowych Europy Środkowej i rozbudzenie inwestycyjnych     talentów u setek tysięcy „zwykłych” Polaków, którzy znaleźli swe miejsce na     giełdowym parkiecie”.
 5. ·    Wektor 20-lecia w kategorii „Sukces biznesowy” dla LESZKA CZARNECKIEGO
  „Za zbudowanie z małej giełdowej spółki znaczącego holdingu finansowego, pozycję     lidera rynku leasingu w Polsce oraz utworzenie największej prywatnej fundacji w     kraju. Za pasję, odwagę i podejmowanie ryzyka, które doprowadziły go na szczyty     biznesu”.
 6. ·    Wektor 20-lecia w kategorii „Media” dla GAZETY WYBORCZEJ
  „Za propagowanie klarownej wizji polskiej gospodarki rynkowej, troskę o rozwój     przedsiębiorczości i swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, za     kształtowanie postaw i umysłów Polaków w duchu tolerancji oraz odpowiedzialności     za siebie i państwo”.
 7. ·    Wektor 20-lecia w kategorii „Przedsiębiorca 20-lecia” dla JANA KULCZYKA
  „Za inicjowanie przedsięwzięć, które wyznaczały kierunek i tempo polskich przemian     gospodarczych oraz stworzenie jednej z największych prywatnych grup kapitałowych  w Polsce, realizującej z  rozmachem śmiałe inwestycje, restrukturyzacje i nowatorskie     projekty infrastrukturalne”.

Świętowanie jubileuszu w Teatrze Wielkim było okazją do podsumowania 20 lat działalności Konfederacji, co nie znaczy, że podczas obchodów nie patrzono w przyszłość. Kilka godzin przed uroczystością w Teatrze Wielkim odbyła się konferencja podsumowująca cykl 10 debat regionalnych, zorganizowanych przez KPP, a zatytułowanych „Pracodawcy a Polska 2030”. Podczas tych spotkań eksperci, ludzie nauki oraz praktycy biznesu odnosili się do dziesięciu zagadnień zawartych w rządowym raporcie „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”. Głównym celem debat było zaproponowanie drogi i sposobów realizacji celów wytyczonych w rządowym dokumencie. Wnioski z tych debat zostały zawarte w Zielonej Księdze zatytułowanej „Pracodawcy a Polska 2030”. Dokument trafił do rąk Ministra Michała Boniego – szefa Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, redaktora naukowego opracowania „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”.

Jubileusz był także doskonałą okazją do uhonorowania tych, którzy przyczyniają się do rozwoju Konfederacji, integracji jej członków i popularyzacji jej statutowej działalności. W siedzibie KPP przy ul. Brukselskiej 7 w Warszawie Paweł Wypych, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, wręczył Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę. Podczas uroczystości wręczono także nagrody Konfederacji – „Konfederatki 20-lecia” oraz „Konfederatki 2009”. Po ceremonii wręczenia odznaczeń uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową, przypominającą o 20-leciu KPP.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu