Przejdź do treści

Sposób nauki języka czyli jak uczyć, żeby nauczyć

Kurs biznesowy, maturalny, konwersacyjny, egzaminacyjny, gimnazjalny. Możemy dziś wybierać spośród różnego rodzaju kursów, przygotowanych specjalnie dla określonych potrzeb uczących się. Profil kursu zaś determinuje jego formułę, która służy osiągnięciu założonego celu.   

Nauka języka nie sprowadza się już dziś do machinalnego powtarzania odmian gramatycznych i wprowadzania nowych słówek z przykładami ich użycia. Większość szkół językowych uczy metodą komunikatywną lub mieszaną. W obu przypadkach nauka zmierza przede wszystkim do zdobycia umiejętności swobodnego i poprawnego porozumiewania się w różnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego, formułowania opinii i argumentowania. Jednym słowem mówienia.

Zasadą wprowadzania nowego materiału jest ujęcie go w jednym kontekście i przyswajanie w drodze przeprowadzania różnorodnych ćwiczeń bazujących na sytuacjach, z którymi możemy spotkać się na co dzień. Na zajęciach dominują gry komunikacyjne, podczas których istnieje możliwość wymiany poglądów w obcym języku. W trakcie zajęć lektorzy wykorzystują: artykuły prasowe, fragmenty filmów, programów TV i reklam, czy prezentacje multimedialne. Swobodna i przyjemna atmosfera służy zachęceniu słuchaczy do otwarcia się i stałego posługiwania się językiem.

W dużych szkołach językowych program i formułę kursów opracowują metodycy. Choć są też wyjątki. To kursy przygotowujące do egzaminów maturalnych, czy końcowych testów gimnazjalnych z języka. – Program kursów maturalnych jest najczęściej przygotowywany przez nauczycieli wchodzących w skład maturalnych komisji egzaminacyjnych i przez nich są też często prowadzone. Chodzi o to by przyszli maturzyści nie tylko zdobyli na nich wiedzę językową, ale także dowiedzieli się jak zdawać egzamin, by nie popełnić błędów. Lektorzy, którzy są też egzaminatorami maturalnymi, zapoznają słuchaczy z pułapkami, z którymi mogą spotkać się na egzaminie. Udzielają wiele praktycznych wskazówek, zapoznając z technikami zdawania – tłumaczy  Tatiana Saternus, dyrektor Metodyczny w Szkole Języków Obcych Profi-Lingua. Na kursach maturalnych przeprowadzane są też egzaminy próbne, na których wykorzystywane są autentyczne materiały egzaminacyjne.

Podobnie rzecz się ma z kursami przeznaczonymi dla gimnazjalistów. Tatiana Saternus twierdzi, że gimnazja nie koncentrują się w tak dużym stopniu na przygotowaniu uczniów do egzaminu, jak szkoła językowa na sprofilowanym kursie egzaminacyjnym. Inne specjalistyczne kursy językowe służą także nie tylko opanowaniu szerokiego zakresu fachowego słownictwa, ale także wyćwiczeniu określonych umiejętności związanych z pracą w języku obcym, jak na przykład prowadzenie negocjacji czy pisanie raportów i prezentacji.
W uznanych szkołach językowych nauka wspomagana jest przez internetowe platformy e-lerningowe służące do pracy w domu. Poza tym, oferują one w ramach kursu bezpłatne zajęcia konwersacyjne, gramatyczne, leksykalne, czy kulturoznawcze.