Przejdź do treści

Polski Rynek farmaceutyczny. Kondycja i perspektywy rozwoju do 2011 roku w opinii największych firm farmaceutycznych

Polski rynek farmaceutyczny na przestrzeni ostatnich pięciu lat odnotował dynamiczny rozwój, wykazując dużą odporność na niekorzystne tendencje rynkowe. Jak pokazują wyniki najnowszego badania firmy doradczej KPMG i badawczej PMR przeprowadzone w połowie br. także obecna sytuacja gospodarcza związana z globalnym kryzysem finansowym nie wpłynęła na dobre wyniki branży oraz optymistyczne nastroje panujące wśród firm farmaceutycznych w Polsce.

Marcin Rudnicki, Partner, Szef Zespołu ds. Sektora farmaceutycznego, KPMG podkreśla: „Firmy farmaceutyczne spodziewają się dalszego wzrostu rynku. Ponad połowa badanych planuje w ciągu najbliższych 12 miesięcy zwiększyć poziom inwestycji w rozwój pracowników oraz infrastrukturę produkcyjną.” Zauważa też, że: „Ponad 60% badanych firm dobrze lub bardzo dobrze ocenia obecną sytuację na rynku – do tego stopnia, że do końca 2009 roku aż 40% ankietowanych firm farmaceutycznych deklaruje wprowadzenie od 3 do 10 nowych leków.”

Monika Bartoszewicz, Partner, dział Audytu, Firma KPMG dodaje: „Wydaje się, że sektor farmaceutyczny znalazł receptę na zapewnienie sobie wzrostu w czasach spowolnienia gospodarczego. W 2009 roku rynek farmaceutyczny w Polsce osiągnie wartość ponad 25 mld zł, co oznacza wyraźny wzrost w stosunku do roku 2008.

Najbardziej dynamicznie rozwijającym się kanałem sprzedaży będą apteki internetowe – aż 80 % ankietowanych przewiduje, że dystrybucja poprzez ten kanał będzie się rozwijać szybciej niż cały rynek sprzedaży leków”.

Monika Stefańczyk, Główny Analityk Rynku Farmaceutycznego, PMR, komentuje:

  • „Jedną z największych barier rozwoju rynku farmaceutycznego są, w opinii firm obecnych na rynku, niekorzystne regulacje prawne m.in. rozporządzenie o reklamie leków z 2008 r. czy też mała przejrzystość decyzji odnośnie refundacji, co wynika z braku implementacji przepisów europejskich. Obawy firm produkujących suplementy diety budzi natomiast zbliżający się koniec okresu przejściowego dla tzw. produktów z pogranicza. Warto jednak zaznaczyć, że te utrudnienia nie okazały się na tyle mocne aby zahamować wzrost rynku również i w 2009 roku. Decydująca okazała się tutaj bowiem duża liczba infekcji.”

Wnioski płynące z raportu to m.in.:

  1. Firmy polskie lepiej oceniają obecną sytuację na rynku farmaceutycznym niż te posiadające znaczący udział kapitału zagranicznego. Przykładowo wypowiedzi pozytywne wystawiło 2/3 firm z przewagą kapitału polskiego i tylko mniej niż połowa firm z kapitałem zagranicznym.
  2. Ocena obecnej sytuacji na rynku zależy także od segmentu, na którym firmy opierają swoją działalność. Przedsiębiorstwa skupiające się na segmencie suplementów diety znacznie lepiej oceniły dzisiejszą kondycję sektora niż te koncentrujące się na lekach innowacyjnych.
  3. Respondenci poproszeni o uzasadnienie swoich pozytywnych ocen obecnej sytuacji rynkowej najczęściej wymieniali wzrost sprzedaży, poprawę wyników finansowych (54%) oraz stabilność sektora (52%)
  4. Wśród czynników, które w największym stopniu będą wpływać na rozwój działalności w polskim sektorze farmaceutycznym, ankietowani najczęściej wskazywali na wprowadzenie nowych produktów na rynek (30%), ogólny wzrost zamożności polskiego społeczeństwa (14%) oraz dostęp do refundacji (12%).
  5. Prawie trzy czwarte respondentów przewidywało, że w ciągu najbliższych dwóch lat pojawią się na polskim rynku nowe kategorie leków. Lekami, które mają największą szansę na pojawienie się na rynku, są nowe preparaty stosowane w terapii nowotworów (prawie połowa wskazań).
  6. W kwestiach regulacyjnych tym, co szczególnie przeszkadza firmom farmaceutycznym są ograniczenia w zakresie reklamy i promocji leków wynikające z rozporządzenia o reklamie leków z listopada 2008 roku oraz brak przejrzystej polityki refundacji leków, która powoduje m.in. nierówne traktowanie firm produkujących leki innowacyjne i generyczne.

Magdalena Przygodzka, Senior Tax Manager, Doradztwo Podatkowe, KPMG komentując przewidywany wpływ zmian w przepisach, a w szczególności najbardziej kontrowersyjny z nich dotyczący ustalenia sztywnych marż na leki refundowane  zauważa, że: „maksymalna marża na leki refundowane (hurtowa i apteczna) nie będzie mogła być w dowolny sposób obniżana przez hurtownie lub apteki, jak to było do tej pory, a leki refundowane będą miały tą samą cenę we wszystkich aptekach – co według uczestniczących w badaniu firm farmaceutycznych będzie miało negatywny wpływ na dystrybutorów leków, ale jednocześnie będzie raczej korzystne dla pacjentów.”

„Rok 2008 roku był jednym z najlepszych dla przemysłu farmaceutycznego w ostatniej dekadzie m.in. dzięki wysokiemu wzrostowi PKB i związanej z tym rosnącej sile nabywczej Polaków. Nierefundowane produkty OTC, z suplementami diety na czele były motorem wzrostu” stwierdza Karol Kołt, Prezes Zarządu PMR. Mówi: „W 2008 r. produkty OTC stanowiły 34 % rynku aptecznego w Polsce, podczas gdy w 2005 r. było to około 30 %. Niemal połowa wartości rynku w 2008 roku została wygenerowana przez sprzedaż refundowanych leków na receptę”.

Główne zagadnienia, które opisuje raport to:
1.    Wielkość rynku farmaceutycznego w Polsce i perspektywy jego rozwoju w najbliższych latach
2.    Bariery rozwoju rynku farmaceutycznego
3.    Wpływ planowanych zmian w przepisach na ten sektor
4.    Rozwój kanałów dystrybucji leków
5.    Sytuacja finansowa firm farmaceutycznych