Polscy Emigranci zarobili 125 mld EUR

Z raportu wykonanego na zlecenie Euro-Tax.pl, wynika że Polscy Emigranci w okresie od wejścia Polski do Unii Europejskiej do końca 2008 roku zarobili już ponad 125 mld EUR. W ciągu 5 ubiegłych lat liczba Polaków pracujących za granicą wyniosła ponad 7 mln osób.

„Ogromna wartość wynagrodzenia otrzymanego przez Polaków na emigracji świadczy o sile tej grupy społecznej. Ilość osób cyklicznie podróżujących za granice w poszukiwaniu lepszego życia i wyższych pensji pozwala też optymistycznie patrzeć na naszą działalność. Chcemy dostarczać rozwiązania finansowe dedykowane tej grupie. Dzisiaj doradzamy im i pomagamy w odzyskaniu ich nadpłaconych podatków dochodowych w zagranicznych urzędach skarbowych. Co będziemy w stanie im zaoferować jutro, niech pozostanie na razie tajemnicą.” – mówi Adam Powiertowski, Prezes Zarządu Euro-Tax.pl S.A.

Raport na zlecenie Euro-Tax.pl S.A. przygotowała firma doradcza Capital One Advisers. Do wyliczenia łącznego wynagrodzenia wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz badania ankietowe wynagrodzeń, przeprowadzone przez portal Money.pl na grupie ponad 1,3 tys. internautów przebywających poza granicami kraju (wyniki badania zostały opublikowane w raporcie „Młoda emigracja ucieka tylko z Ameryki”). Badani wskazywali przedziały kwotowe miesięcznego wynagrodzenia netto, jakie otrzymują za wykonywaną pracę – podzielono ich na pięć grup.

Najmniej, bo do 1000 EUR zarabia tylko 11% Polaków pracujących za granicą. Najliczniejszą grupę, stanowiącą połowę respondentów, stanowiły osoby osiągające dochody do 1-2 tys. EUR miesięcznie. Co czwarty Emigrant zarabia od 2 tys. EUR do 3 tys. EUR. Najmniejszą grupę stanowią osoby których zarobki przekraczają 5000 EUR – 5,2% respondentów.

Jako specjalista na rynku usług finansowych dedykowanych dla polskich Emigrantów, spółka Euro-Tax.pl S.A. przeprowadziła również analizę swoich Klientów pracujących w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii (stanowiących ponad 90% klientów Spółki). Z danych firmy wynika, że największą grupę emigrujących zarobkowo stanowiły osoby młode – 46% to osoby poniżej 25 roku życia, 40% w wieku pomiędzy 25 a 35 lat. Świadczy to o dużej mobilności młodych Polaków, głównie studentów oraz osób, które dopiero ukończyły edukację i znajdują się w najbardziej aktywnym etapie wieku produkcyjnego.

Warto podkreślić, że Grupa Kapitałowa Euro-Tax.pl planuje debiut na rynku NewConnect na początku 2010 roku. Coraz lepsze wyniki spółki pozwalają patrzeć optymistycznie na jej przyszłość i kontynuację wzrostu na rynku zwrotu podatku z zagranicznych urzędów skarbowych. Firma wierzy, że zarówno dane finansowe jak i dobre prognozy na przyszłość przyciągną inwestorów.

„Z przeprowadzonej analizy naszych Klientów widać znaczną dysproporcję w strukturze płci polskich emigrantów. Doskonale pokazujemy również, że za lepszym życiem i wynagrodzeniem wyjeżdżają ludzie młodzi przed 35 rokiem życia. Blisko połowa to osoby, które nie ukończyły 25 lat. Z raportu przygotowanego na nasze zlecenie tworzy się powoli obraz polskiej emigracji. Bardziej precyzyjnie jesteśmy w stanie określić naszą grupę docelową, a co za tym idzie bardziej celnie dostosować nasze usługi pod ich kątem. Dane są dla nas bardzo optymistyczne, a potężna liczba emigrujących młodych osób stanowi niesamowity potencjał dla rozwoju usług finansowych skierowanych do tej grupy.” – dodaje Andrzej Jasieniecki, wiceprezes zarządu Euro-Tax.pl S.A.

Przeciętny okres zatrudnienia w Irlandii wynosił 17 miesięcy, natomiast w Wielkiej Brytanii był krótszy i wynosił 13 miesięcy. Analiza średniego okresu pracy osób poszczególnych płci pokazuje, że kobiety pracowały 14 miesięcy, natomiast mężczyźni ponad 16 miesięcy. Klienci Euro-Tax.pl S.A., których zwrot został zrealizowany w badanym okresie, zarobili łącznie blisko 45 mln EUR w Irlandii oraz prawie 165 mln GBP w Wielkiej Brytanii, co równe jest średniemu miesięcznemu wynagrodzeniu w wysokości odpowiednio ponad 1 250 EUR oraz blisko 700 GBP – łączne przychody przekroczyły więc w przeliczeniu 1 mld PLN.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu