Konferencja IT@BANK 2009

Konferencja IT@BANK 2009, przygotowana przez redakcję „Miesięcznika Finansowego BANK”, magazynu kadry menedżerskiej banków, oraz Forum Technologii Bankowych ZBP, odbyła się 19 listopada w warszawskim Hotelu Hilton. Na konferencję, która rozpoczęła cykl dorocznych spotkań osób odpowiedzialnych za działy IT w bankach oraz instytucjach finansowych, przybyło ok. 230 osób zainteresowanych tą problematyką.

W trakcie konferencji przedstawiono najbardziej priorytetowe działania dotyczące unowocześniania technologii bankowych, jakie należałoby przeprowadzić w obecnej sytuacji rynkowej. Zaprezentowano również wyniki specjalnie przygotowanego i nowatorskiego badania efektywności organizacji IT w bankach, przygotowanego przez KPMG oraz „Miesięcznik Finansowy BANK”.

Na Konferencję IT@BANK 2009 złożyły się cztery sesje:
I. Optymalizacja procesów zarządzania w banku.
II. Nowoczesne metody zabezpieczeń.
III. Nowatorskie technologie.
IV. Rozwój bankowości internetowej – nowatorskie formy dotarcia do klientów z produktami i usługami bankowymi.

Integralną częścią konferencji była uroczystość wręczenia nagród rankingu IT@BANK 2009 dla najlepszych firm informatycznych świadczących usługi dla sektora finansowego. W zestawieniu głównym przedstawiono wysokość przychodów spółek informatycznych, udział w nich przychodów od sektora finansowego oraz, osobno, sektora publicznego, liczbę produktów oferowanych przez firmy, liczbę zatrudnionych oraz rentowność działania. W kilku podrankingach zaprezentowano m.in. potencjał rozwojowy czy efektywność – również i w tych kategoriach redakcja przyznała nagrody.

Nagrody główne w rankingu IT@BANK 2009

l    Nagroda Główna dla Asseco Poland SA za zajęcie I miejsca w rankingu „Najlepsze firmy informatyczne dla sektora finansowego 2009″
l    Nagroda dla ComArch SA za zajęcie II miejsca w rankingu „Najlepsze firmy informatyczne dla sektora finansowego 2009″
l    Nagroda dla Sygnity SA za zajęcie III miejsca w rankingu „Najlepsze firmy informatyczne dla sektora finansowego 2009″.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu