Przejdź do treści

Konferencja „POLSKA 2030 A EUROPA”

W środę, 25 listopada 2009 r. o godz. 10.00 w Hotelu Marriott w Warszawie odbyła się konferencja „POLSKA 2030 A EUROPA”. W trakcie uroczystości Prezydent Konfederacji Andrzej Malinowski wręczył Ministrowi Michałowi Boniemu Zieloną Księgę. Dokument powstał w wyniku dyskusji pomiędzy środowiskiem naukowym a Pracodawcami. Spotykali się oni na dziesięciu regionalnych debatach, podczas których rozmawiali o rządowym raporcie „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”.  

Wręczając, przygotowany przez Konfederację dokument, Prezydent Malinowski powiedział, że Zielona Księga jest jedynie wstępem do dyskusji na przyszłością Polski. Po zakończeniu debaty KPP przedstawi jej podsumowanie w Białej Księdze, która – jak powiedział – stanie się oficjalnym dokumentem rządowym. – Pracodawcy chcą widzieć i budować Polskę 2030” – powiedział Prezydent Konfederacji.

Zielona Księga zawiera tzw. drogi dojścia do poszczególnych celów oraz rekomendowane przez Konfederację Pracodawców Polskich działania.

– Pracodawcy i naukowcy przedyskutowali wszystkie bloki tematyczne „Raportu Polska 2030”.  – Gdy przyszło do spisania wspólnych postulatów okazało się, że obydwa środowiska są niemalże jednomyślne, co do tego, jakie sprawy są dla rozwoju Polski najważniejsze. Są to: innowacyjność, gospodarka oparta na wiedzy, kapitał społeczny, infrastruktura i sprawne państwo – mówił Prezydent Malinowski.

Odbierając Zieloną Księgę Minister Boni podziękował Pracodawcom za zaangażowanie i powiedział, że dokument ten traktuje, jako wzajemne zobowiązanie. – Widzę, że gdy tylko pojawia się zaangażowanie, o które w Polsce niestety nie jest łatwo – jest szansa na powodzenie – powiedział Minister.

Przed uroczystym wręczeniem Zielonej Księgi odbył się panel „Podsumowanie cyklu konferencji regionalnych KPP poświęconych „Raportowi Polska 2030”. W trakcie swoich wystąpień, prelegenci, przedstawili główne wnioski z dziesięciu debat regionalnych.

W panelu dział wzięli: prof. dr hab. Józef Orczyk – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, dr hab. Robert Wiszniowski – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Andrzej Wypych – Członek Zarządu, Dyrektor Personalny ArcelorMittal Poland SA, Wiceprzewodniczący Zarządu ZPPH, prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch – Politechnika Radomska, Przewodniczący Komitetu Transportu PAN, Andrzej Sikora – Prezes Zarządu Instytutu Studiów Energetycznych, prof. dr hab.  Andrzej Rabczenko – Politechnika Warszawska, prof. dr hab. Ewa Bojar – Kierownik Katedry Ekonomii Zarządzania Gospodarką, Politechnika Lubelski, dr hab. Robert Wiszniowski – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Bartłomiej Osieka – Ernst&Young Menedżer Projektu „Sprawne Państwo” i dr hab. Robert Wiszniowski – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy.

Podczas konferencji odbył się także panel dyskusyjny: „Raport Polska 2030 – droga do nowoczesnej Polski w nowoczesnej Europie. Jego uczestnikami byli: Ralf Resch – Sekretarz Generalny (Europejska Organizacja Pracodawców Sektora Publicznego) – CEEP, Jean-François Retournard – Dyrektor Biura ds. Działalności Pracodawców w Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), Antal Csuport – Wiceprezydent Grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego (EKES), Andrzej Jacaszek – Wydawca Harvard Business Review Polska, Wiceprezydent KPP, Grzegorz Dzik – Prezes Zarządu IMPEL S.A., Michał Kuszyk – Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź, Członek Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

O „Raporcie Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”

Raport jest efektem prac Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. Redaktorem naukowym opracowania jest minister Michał Boni. Dokument zarysowuje wizję możliwych ścieżek rozwoju Polski w kolejnych 20 latach. Nawiązując do zakończonego już procesu transformacji w Polsce oraz pokazując możliwości dalszej modernizacji, opracowanie to wskazuje na dylematy, jakie trzeba rozstrzygnąć w najbliższym czasie, szczególnie w obszarze polityki gospodarczej, społecznej, infrastrukturalnej, bezpieczeństwa energetycznego oraz sprawnego zarządzania państwem. W słowie wstępnym do Raportu, premier Donald Tusk zachęcał do rozpoczęcia otwartej i merytorycznej debaty inspirowanej wyzwaniami zarysowanymi w „Polsce 2030”. Konfederacja Pracodawców Polskich przyjęła to zaproszenie do dialogu.