BuildDesk stawia na partnerstwo

Lojalność buduje się poprzez wzajemną współpracę i zaufanie. Realizacja projektów w zespole oraz wielostronne korzyści kooperantów, stanowią trzon nowej formy partnerstwa firmy BuildDesk Polska – Programu BuildDesk Partner.

Uczestnikami programu mogą być osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą lub przedsiębiorstwa. Warunkiem jest aktywne korzystanie z aplikacji BuildDesk Energy Certificate Professional lub BuildDesk Energy Audit. Decyzja o przystąpieniu do współpracy jest dobrowolna i bezpłatna. Na czym zatem polega program BuildDesk Partner?

– Jest to przede wszystkim platforma współpracy – tłumaczy Piotr Pawlak, dyrektor zarządzający BuildDesk Polska. Dzięki programowi nasi Partnerzy mają dostęp do realizowanych na bieżąco zleceń w ramach poszczególnych projektów polegających na świadczeniu usług auditingowych, doradczych i konsultingowych prowadzonych przez firmę. Korzystając z doświadczenia swoich kontrahentów, BuildDesk powierza im wykonywanie zleceń na rzecz firmy, co zwielokrotnia korzyści po obu stronach. Z kolei konsultanci BuildDesk służą radą telefonicznie lub mailowo. Z drugiej strony BuildDesk oferuje potencjalnym klientom rozwiązanie systemowe oparte na sieci partnerskiej, co pozwala realizować projekty w skali ogólnopolskiej. Dodatkowo Partner, który zdecyduje przystąpić do programu, promowany jest przez środki komunikacji firmy co oznacza, że potencjalny klient może łatwo znaleźć danego certyfikatora czy audytora dzięki specjalnej wyszukiwarce umieszczonej na stronie www.builddesk.pl. Ponadto BuildDesk udostępnia stosowanie logo BuildDesk Partner na materiałach promocyjnych Partnera.

Pierwszym krokiem jest utworzenie własnego konta na serwisie http://bdec.builddesk.pl. Następnie wystarczy zgłosić się telefonicznie (068 385 00 22) lub mailowo (partner@builddesk.pl) do BuildDesk Polska. W trakcie dialogu zostanie ustalony zakres merytoryczny i terytorialny współpracy. Po zapoznaniu się z warunkami współpracy pozostaje podjęcie pozytywnej decyzji, podpisanie umowy i przesłanie jej w dwóch egzemplarzach na adres BuildDesk. – Jak widać staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom osób korzystających z naszych rozwiązań i stworzyć dla nich najdogodniejsze warunki pracy – mówi Pawlak. Korzyści wynikające z pierwszej tak partnerskiej na polskim rynku umowy są nie do przecenienia. – Istotnym z naszego punktu widzenia jest również podnoszenie poziomu świadczonych usług, jak również poziomu wiedzy i kwalifikacji Partnerów. Ale to już kolejne etapy programu – zapowiada Pawlak.

– Z satysfakcją mogę dodać, że podpisaliśmy już pierwszą umowę z klientem zainteresowanym systemowym wykorzystaniem świadectw energetycznych, audytów elektrycznych oraz analiz termowizyjnych, jako narzędzi wspierających główną działalność firmy – dodaje Pawlak.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu