Tele-Polska Holding zakończyła ofertę prywatną – wkrótce debiut na NewConnect

Tele-Polska Holding S.A. z sukcesem uplasowała ofertę prywatną i finalizuje procedurę debiutu na rynku NewConnect. Inwestorzy złożyli zapisy na wszystkie oferowane 400 tys. akcji, zaś wpływy z emisji wyniosły 720 tys. zł. Pozyskane środki Spółka zamierza przeznaczyć na inwestycje w rozwiązania wspierające zarządzanie Grupą oraz udoskonalenie jakości świadczonych usług i obsługi klienta.

Debiut na rynku NewConnect powinien nastąpić jeszcze w tym roku.
Tele-Polska Holding (TPH) jest dynamicznie się rozwijają Grupą Spółek z branży telekomunikacyjnej. Rozwój Grupy odbywa się poprzez wzrost organiczny i akwizycje. W 2009 r. TPH przejęła spółki telekomunikacyjne Teltraffic sp. z o.o. znacząco zwiększając swój potencjał w zakresie obsługi międzynarodowego ruchu głosowego oraz DID sp. z o.o. umocniając pozycję Grupy w segmencie dużych odbiorców instytucjonalnych.

Niewielka emisja – celem GPW

Holding przeprowadził przed debiutem na NewConnect niewielką prywatną emisję akcji, która mimo trwających równolegle mega ofert (PGE i PKO BP) zakończyła się sukcesem. Spółka podkreśla jednak, że pozyskanie finansowania nie było celem samym w sobie. „Naszym celem jest debiut na parkiecie głównym GPW. Niewielka oferta miała służyć poznaniu procedur jakie wiążą się z oferowaniem i notowaniem akcji na rynku, przygotowaniem organizacji do obowiązków i wymogów stawianych spółkom publicznym oraz zapewnieniu minimalnej choćby płynności notowanych akcji.” – mówi Marek Montoya, członek zarządu TPH.

Kompetentny Zarząd – ambitne cele

Tele-Polska Holding dynamicznie się rozwija. Zeszłoroczne przychody, które wyniosły blisko 80 mln zł już w tym roku zostaną zdecydowanie poprawione. Po trzech kwartałach br. skonsolidowane przychody wyniosły ponad 75 mln zł, przy zysku netto na poziomie 3 mln zł a plany spółki są bardzo ambitne. W ich realizacji pomaga kompetentny zarząd, który tworzą specjaliści w swoich dziedzinach.

Prezesem Zarządu Tele-Polska Holding jest Bernhard Friedl – w którego gestii leżą wszelkie zagadnienia techniczne i który związany jest z zapleczem technologicznym holdingu, czyli Spółką e-Telko. Ukończył studia licencjackie w Otto Friedrich University w Bamberg (Niemcy) w dziedzinie informatyki oraz studia MBA na George Washington University w Waszyngtonie (USA) w dziedzinie finansów międzynarodowych i inwestycji.

Z kolei w gestii Marka Montoya, leżą kwestie związane ze strategią i komunikacją Grupy. Jest związany z rynkiem teleinformatycznym od wielu lat. Ma na swoim koncie osiągnięcia w projektach z dziedziny marketingu, sprzedaży, transakcji kapitałowych (przejęcia) dla spółek notowanych na GPW oraz międzynarodowych koncernów m.in. MDS Holdings, SAGE, Comarch S.A., Matrix.pl S.A., ATM S.A. Członek rad nadzorczych 3P Holding S.A. oraz Platinum Properties Group S.A. notowanej na rynku alternatywnym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest także autorem kilkudziesięciu publikacji w prasie gospodarczej z dziedziny informatyki, zarządzania i marketingu oraz wykładał zagadnienia z dziedziny marketingu oraz nowych technologii w Polskiej Akademii Nauk, na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Szkole Głównej Handlowej. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim na wydziale Filozofii i Socjologii. Studiował w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie kierunek Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne. Absolwent studiów podyplomowych Prawa Spółek, Zarządzania i Finansów oraz Public Relations.

Gustaw Groth natomiast odpowiada za obszar finansów i administracji. Od ponad 10 lat zdobywał bogate doświadczenie zawodowe realizując kluczowe projekty z zakresu wdrażania kontrolingu, rozwiązań informatycznych, nadzoru finansowego, projektowania struktur korporacyjnych oraz zarządzania min. był zaangażowany w wiele projektów z organizacjami polskimi i międzynarodowymi, włączając w to ING Bearings, Prokom, PKN Orlen, BOT Górnictwo i Energetyka czy fundusze inwestycyjne. Pełnił funkcję także członka rady nadzorczej firmy Waryński Trade, należącej do Grupy Holdingowej Bumar Waryński. Jest absolwentem wydziału Metod Ilościowych i Systemów Informacyjnych Szkoły Głównej Handlowej.

Holding zapowiada nową strategię

Jak zapowiadają przedstawiciele Spółki, Holding na przełomie roku ma podać kolejne szczegóły dotyczące strategii rozwoju i najbliższych planów. – „Mamy już skrystalizowaną wizje rozwoju Grupy na najbliższe 3-5 lat. Jednakże kluczową kwestią jest nie tyle samo wyznaczenie kierunków strategicznych dla Grupy ile ich optymalny sposób realizacji a to zakłada przemyślane ułożenie priorytetów oraz rozważną politykę inwestycyjną. W odniesieniu bowiem do całego biznesu preferujemy konserwatywne podejście. Z drugiej jednak strony, chętnie podejmujemy ryzyko w niszowych obszarach gdzie spodziewamy się znaczącej stopy zwrotu i w których możemy działać agresywnie i skutecznie – uchyla rąbka tajemnicy Marek Montoya z TPH.

TPH –pełen zakres usług telekomunikacyjnych

Grupa występuje zarówno jako dostawca usług dla odbiorców końcowych, w szczególności odbiorców instytucjonalnych, jak też jako dostawca hurtowy, mogący zaoferować kompleksową usługę zewnętrznym resellerom oraz operatorom telekomunikacyjnym. W ostatnim okresie pilotażowo rozwijane są także usługi dla klientów indywidualnych z segmentu premium.

TPH dysponuje własną oraz dzierżawioną infrastrukturą telekomunikacyjną w tym własną siecią światłowodową na terenie Warszawy. Dodatkowo spółka posiada powierzchnię kolokacyjną* we Frankfurcie, największym na świecie punkcie wymiany ruchu głosowego oraz dysponuje podłączeniem do infrastruktury najważniejszych międzynarodowych operatorów telekomunikacyjnych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu