Etycznie zorientowane indeksy giełdowe

Jest to strategia inwestowania w firmy społecznie odpowiedzialne. Polega to na wybieraniu spółek, które działają w oparciu o zasady etyczne, zrównoważony rozwój, promują działania chroniące środowisko, prawa człowieka itd.

Spółki, których działanie i strategia oparte są na zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju coraz częściej wzbudzają większe zaufanie wśród inwestorów. W krajach rozwiniętych indeksy zrównoważonego rozwoju spotkały się z dużym zainteresowaniem inwestorów. W Stanach Zjednoczonych w spółki typu SRI ulokowano ponad 2,7 bln dolarów, czyli 11% wszystkich środków.

Pierwszym na świecie indeksem CSR był Domini 400 Social Index, który powstał w Stanach Zjednoczonych w 1990 r. i obejmował 400 amerykańskich firm, działających zgodnie ze standardami etycznymi i społecznymi. Dziewięć lat później powstał Dow Jones Sustainability Index, a następnie brytyjski FTSE4Goods i kolejne indeksy w kolejnych krajach (m.in. Niemczech, Brazylii).

Na rynku światowym jest już ponad 50 znaczących indeksów CSR. Najbardziej znane to: Dow Jones Sustainability Index, FTSE-4Good. Powstanie wskaźnika Respect Index – pierwszego indeksu zrównoważonego rozwoju na giełdzie wschodnioeuropejskiej – pokazuje, że Polska chce wyjść naprzeciw inwestorom i promować kwestie związane z biznesem odpowiedzialnym społecznie na polskim rynku.

Dow Jones Sustainability Index

Jest to coroczny ranking oceniający działania i wyniki finansowe 1000 wiodących korporacji świata, bazujących na modelu zrównoważonego rozwoju. Indeks ten skupia przedsiębiorstwa uwzględniające w swej polityce cele społeczne i ekologiczne. Przedsiębiorstwom DJSI zapewnia ekonomiczną mierzalność ich strategii zrównoważonego rozwoju, zarządzania społeczną odpowiedzialnością, jej ryzykiem i kosztami.

FTSE-4Good Index

To Indeks spółek odpowiedzialnych społecznie giełdy londyńskiej. W Wielkiej Brytanii działa największy procent firm zorientowanych na działania z zakresu CSR – aż 72 spółki wchodzące w skład indeksu FTSE100 wchodzą również do indeksu FTSE4Good. Indeks ten skupia spółki, które kierują się zasadami etyki i realizują strategie zrównoważonego rozwoju w swojej działalności

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu