30 firm z Polski, Węgier i Rumunii uczestniczy w międzynarodowym programie Good CSR 2009

Trzydzieści firm wzięło udział w międzynarodowym programie Good CSR 2009. Program Good CSR ma na celu promowanie raportowania pozafinansowych aspektów działalności firm i jest autorskim przedsięwzięciem międzynarodowej firmy doradczej Braun & Partners Network. Pierwsza edycja programu miała miejsce w 2008 roku na Węgrzech. W tym roku program został rozszerzony na kolejne kraje Europy Środkowo-Wschodniej – Polskę i Rumunię.

Good CSR to unikalne międzynarodowe przedsięwzięcie w obszarze komunikacji osiągnięć firm na polu społecznej odpowiedzialności biznesu. Jego cechą szczególną jest to, że program ten jest adresowany zarówno do międzynarodowych korporacji, dużych firm operujących na krajowych rynkach, jak i do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Bazując na wytycznych Global Reporting Initiative (GRI) stworzone zostały raporty społeczne zgodne ze standardem GRI, poziom aplikacji „C” (38 wskaźników). Raporty te są prezentowane na jednej platformie – Księdze Odpowiedzialnego Biznesu, wydawanej we wszystkich krajach biorących udział w programie.

Oferując wiarygodną i wystandaryzowaną formę komunikacji, program ten jest też pożytecznym narzędziem dla firm służącym do opracowywania zwięzłych, jednocześnie obejmujących wiele obszarów działalności raportów, przyczyniających się do zwiększenia skuteczności i zasięgu ich komunikacji z interesariuszami. Celem programu jest też popularyzacja idei społecznej odpowiedzialności biznesu oraz stosowanych w firmach dobrych praktyk.

W 2009 roku do programu przystąpiły firmy z Polski, Węgier i Rumunii. Wszyscy uczestnicy Good CSR 2009 przygotowali krótkie raporty społeczne zgodne z najnowszą wersją wytycznych GRI. Raporty prezentują ich pozafinansową działalność, w tym odpowiedzialne praktyki i osiągnięcia w dziedzinie. Adresatem tych informacji są zarówno pracownicy organizacji, jak i otoczenie zewnętrzne.

Krótkie raporty oraz Księgi Odpowiedzialnego Biznesu Good CSR 2009 dla trzech wymienionych krajów zostaną opublikowane 23 listopada 2009 roku podczas uroczystości podsumowania programu w Budapeszcie.

W wydarzeniu tym weźmie udział 30 firm, uczestników programu z Polski, Węgier i Rumunii. Najlepsze raporty otrzymają wyróżnienia przyznawane przez niezależne jury złożone z ekspertów w tej dziedzinie.

Z Polski w 2009 r. do programu przystąpili liderzy branż paliwowej – Grupa Lotos oraz budowlanej – Budimex.

„Podjęte przez Zarząd Grupy LOTOS zobowiązanie do cyklicznego raportowania pozafinansowych aspektów działalności wpisane jest w długofalową strategię społecznej odpowiedzialności koncernu. Publikowane corocznie raporty stanowią rzetelną i miarodajną formę komunikacji z kluczowymi interesariuszami. Zastosowanie metodologii GRI – jedynej całościowo ujmującej ekonomiczne, społeczne i środowiskowe wyniki – umożliwia otoczeniu firmy dokonanie wiarygodnej oceny podejmowanych przez nią działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, zaś samej raportującej organizacji pozwala doskonalić się w dziedzinie efektywnego zarządzania” – podkreśla Jowita Twardowska, Dyrektor ds. Obsługi Zarządu i Korporacji Grupy LOTOS S.A.

Łukasz Kubiak z Biura ds. Komunikacji firmy Budimex dodaje: „Przystąpiliśmy do programu, ponieważ chcemy rozwijać naszą firmę w sposób zrównoważony, uwzględniający wszystkie aspekty CSR. Wiele z podejmowanych przez nas do tej pory działań z obszaru CSR znalazło uznanie w oczach zewnętrznych obserwatorów, w tym firmy Braun & Partners, która przeprowadziła profesjonalne badanie, co sprawiło, że poczuliśmy wiatr w żaglach. Wierzę, że program Good CSR pomoże nam w budowaniu organizacji na miarę lidera rynku”.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu