„Złote veto” to złe rozwiązanie

Rada Ministrów przyjęła właśnie projekt ustawy dotyczący tzw. „złotego veta”. Rozwiązanie to umożliwi Ministrowi Skarbu Państwa zgłoszenie sprzeciwu wobec uchwał podejmowanych przez zarządy spółek z udziałem SP w kwestiach m.in. takich jak: rozwiązanie spółek czy zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa spółki.

„Złote veto” ma służyć zabezpieczeniu interesu Państwa w strategicznych dla gospodarki sektorach – przede wszystkim w energetyce. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich jakiekolwiek ingerencje w wynikające ze struktury własnościowej i przepisów prawa handlowego, uprawnienia właścicielskie są dla polskiej przedsiębiorczości szkodliwe.

KPP uznaje potrzebę właściwego zabezpieczenia strategicznych interesów naszego kraju w sektorze energetyki. Nie może jednak zaakceptować pomysłu, który za kotarą troski o te interesy, w rzeczywistości służy nałożeniu na jedne z najbardziej dochodowych polskich przedsiębiorstw „kagańca” w postaci instytucji „złotego veta”.

Zdaniem Konfederacji katalog sytuacji, w których do takiej ingerencji Skarbu Państwa mogłoby dojść jest określony zbyt szeroko i nieprecyzyjnie. Budzi to wątpliwości co do rzeczywistych celów tej regulacji.

Podjęcie działań rządu w sprawie „złotego veta” wywołała skarga, jaką złożono do Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu na obowiązującą w Polsce ustawę o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego, lub bezpieczeństwa publicznego jako sprzecznej ze swobodą przepływu kapitału i swobodą przedsiębiorczości. Strona polska, przewidując niekorzystne dla niej orzeczenie, szuka rozwiązania sytuacji zanim dojdzie do wydania wyroku.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu