Firmy CISCO, EMC i VMWARE zawierają koalicję

Współpraca pomiędzy firmami ma na celu wprowadzenie nowych rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw i powstanie jednego punktu kontaktowego w zakresie projektowania, usług i pomocy technicznej.

Firmy Cisco, EMC i VMware poinformowały o nawiązaniu współpracy poprzez zawiązanie koalicji Virtual Computing Environment. Jej celem jest umożliwienie przedsiębiorstwom zwiększenia elastyczności działalności poprzez usprawnienie ich infrastruktury, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz łatwej wirtualizacji i przejścia na architekturę prywatnej chmury.

Firmy Cisco, EMC i VMware już od roku pracują nad koncepcją prywatnych chmur obliczeniowych (private cloud computing). Prywatna chmura obliczeniowa, to wirtualna infrastruktura informatyczna, która należy do konkretnej firmy i jest przez nią w pełni kontrolowana. Firma może zarządzać tą infrastrukturą samodzielnie lub może zlecić to zadanie na zewnątrz. Infrastruktura prywatnej chmury może być zlokalizowana zarówno na terenie przedsiębiorstwa dla którego jest przeznaczona, poza firmą, np. u operatora lub usługodawcy — lub może stanowić połączenie obu tych modeli. Prywatna infrastruktura typu cloud łączy funkcje kontrolne i zabezpieczenia stosowane we współczesnych centrach przetwarzania danych z elastycznością, niezbędną do wprowadzania innowacji przy znacznie niższych kosztach.

Jak wynika z szacunków analityków firmy McKinsey & Company, wydatki na infrastrukturę i usługi związane z centrum przetwarzania danych, na całym świecie rocznie przekraczają sumę 350 mld USD1. Połowa tej, kwoty to nakłady kapitałowe (przeznaczane na zakup produktów). Reszta – to koszty operacyjne – usługi i wynagrodzenia za ich wykonanie. Przynajmniej 70%2 kosztów utrzymania centrów przetwarzania danych pochłania konserwacja infrastruktury. W związku z tym przedsiębiorstwom pozostaje tylko 30% budżetów na wdrożenie nowych technologii i aplikacji, które mogą zapewnić im przewagę konkurencyjną. Szacuje się też, że do 2015 r. rynek na wirtualizację centrów przetwarzania danych i technologię prywatnych chmur obliczeniowych wyniesie ok. 85 mld USD3 — czyli 20% rynku.

Koalicja Virtual Computing Environment oferuje przedsiębiorstwom każdej wielkości możliwość szybszego wdrażania zmian w centrum przetwarzania danych, co wpływa na zmniejszenie zarówno nakładów kapitałowych, jak i operacyjnych. Dzięki temu przedsiębiorstwa nie muszą już dokonywać wyboru pomiędzy wdrożeniem najlepszych technologii w każdym obszarze, a korzyściami wynikającymi z instalacji infrastruktury jednego dostawcy.

Wprowadzając pakiety Vblock TM Infrastructure Packages, koalicja Virtual Computing Environment zapewnia klientom znacznie lepszą metodę usprawniania i optymalizacji strategii informatycznych w oparciu o prywatną infrastrukturę typu cloud. Nowe systemy, to rozwiązania w pełni zintegrowane, przetestowane, sprawdzone i gotowe do wdrożenia. Łączą najlepsze w swojej klasie technologie wirtualizacji, budowy sieci, przetwarzania, pamięci masowej, zabezpieczeń i zarządzania oferowane przez Cisco, EMC i VMware. A równocześnie zapewniają korzyści takie, jak przy wyborze infrastruktury jednego dostawcy.

Sojusz buduje też światową społeczność złożoną z integratorów systemów, operatorów telekomunikacyjnych, partnerów i niezależnych dostawców oprogramowania. Udziałowcy sojuszu stworzyli też jednolity system obsługi przedsprzedażnej oraz wspólną ofertę usług profesjonalnych i pomocy technicznej, aby ułatwić klientom korzystanie z przygotowanych pakietów.

Oprócz zawiązania inicjatywy Virtual Computing Environment, firmy Cisco i EMC poinformowały też o wspólnym przedsięwzięciu o nazwie Acadia. Spółka ta ułatwi korporacjom budowę prywatnych infrastruktur typu cloud dzięki współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi. Zastosowany w spółce Acadia model wprowadzania architektury Vblock obejmuje budowanie, obsługę i przenoszenie komponentów, uwzględniając przy tym pracowników, procesy i technologie. Oferuje to klientom dalsze korzyści w postaci swobody wyboru, większej elastyczności oraz niższych kosztów wirtualizacji infrastruktury informatycznej i rozwijania prywatnych środowisk typu cloud. Do Cisco i EMC jako inwestorów głównych dołączą również VMware i Intel. Architektura Vblock w znacznym stopniu opiera się na procesorach Intel Xeon® i innych rozwiązaniach firmy Intel do centrów przetwarzania danych. Firma ta wesprze spółkę Acadia jako inwestor  mniejszościowy w celu usprawnienia i przyspieszenia wdrażania swoich najnowszych technologii w dziedzinie serwerów, pamięci masowej i sieci.

Szczegóły

1. Po raz pierwszy w ofercie: pakiety Vblock Infrastructure Packages
·    Sojusz Virtual Computing Environment zaprezentował pakiety Vblock Infrastructure Packages, które stworzono w celu przyspieszenia wirtualizacji infrastruktury informatycznej poprzez ograniczenie ryzyka i złożoności oraz skrócenie czasu uzyskania pierwszych korzyści.

·    Pakiety Vblock, to odpowiednio zaprojektowane, zintegrowane i przetestowane,  gotowe zestawy rozwiązań Cisco, EMC i VMware. Zapewniają one wyjątkowo korzystny całkowity koszt posiadania i pełną wirtualizację w skali spełniającej największe wymagania przedsiębiorstw na dzisiejszym rynku.
·    Pakiety Vblock można łatwo rozszerzyć o dodatkowe moduły obliczeniowe i pamięć masową. Cecha w istotny sposób wyróżnia to rozwiązanie na tle dostępnych dziś systemów monolitycznych.
·    Pakiety Vblock mogą być rozbudowywane przez integratorów systemów, usługodawców, partnerów handlowych i niezależnych dostawców oprogramowania.
·    Podczas pierwszych testów pakietów Vblock w przedsiębiorstwach uzyskano obniżenie kosztów operacji i zarządzania infrastrukturami wirtualnymi w centrach przetwarzania danych nawet o 40%.
·    Sojusz Virtual Computing Environment oferuje następujące wersje pakietów Vblock:
o    Vblock 2, to najwyższej klasy system, który jest w stanie obsługiwać nawet 3 000–6 000 maszyn wirtualnych. Zapewnia szerokie możliwości rozbudowy, spełniając tym samym nawet największe wymagania dużych przedsiębiorstw i operatorów telekomunikacyjnych w dziedzinie infrastruktury informatycznej. System ten zaprojektowano z myślą o wirtualizacji na wielką skalę i w zupełnie nowych dziedzinach. Vblock 2 obejmuje rozwiązania Unified Computing System i Nexus 1000v oraz wielowarstwowe przełączniki MDS firmy Cisco, pamięć masową Symmetrix V-Max firmy EMC (wyposażoną w zabezpieczenia RSA) oraz oprogramowanie VMware vSphere.
o    Vblock 1, to konfiguracja dla średniej wielkości środowisk, wymagających obsługi od 800 do 3 000 maszyn wirtualnych. Rozwiązanie udostępnia szeroką gamę funkcji dla przedsiębiorstw różnej wielkości. Zaprojektowano je z myślą o projektach konsolidacji i optymalizacji. Platforma Vblock 1 składa się z rozwiązania Unified Computing System i przełączników MDS firmy Cisco, macierzy EMC CLARiiON (wyposażonej w zabezpieczenia RSA) oraz oprogramowania VMware vSphere.
o    Vblock 0, to podstawowa konfiguracja, która będzie dostępna w 2010 r. Jest ona przeznaczona do obsługi od 300 do 800 maszyn wirtualnych. To pierwsze rozwiązanie, które udostępnia zalety prywatnych infrastruktur typu cloud dla przedsiębiorstw średniej wielkości, małych centrów przetwarzania danych i niewielkich organizacji. Sprawdza się też w dziedzinie testów i opracowywania narzędzi przez partnerów, integratorów systemów, operatorów telekomunikacyjnych, niezależnych dostawców oprogramowania i klientów. Vblock 0 obejmuje platformę Unified Computing System i rozwiązania Nexus 1000v firmy Cisco, pamięć masową EMC Unified Storage (wyposażoną w zabezpieczenia RSA) oraz oprogramowanie VMware vSphere.

Firma EMC poinformowała też o wprowadzeniu rozwiązania IonixTM Unified Infrastructure Manager — zintegrowanego narzędzia do zarządzania komponentami pakietów Vblock. Zintegrowane zarządzanie, to kluczowy czynnik, który ma pomóc klientom obniżyć nakłady operacyjne. Jako narzędzie do zarządzania komponentami rozwiązanie Ionix Unified Infrastructure Manager obsługuje szeroki wachlarz konsol administracyjnych.

Pakiety Vblock wyposażono również we wszechstronny system bezpieczeństwa oparty na narzędziach EMC RSA, obejmujący też moduł RSA enVision. Rozwiązania zabezpieczające RSA są wbudowane warstwowo w architekturę Vblock w celu umożliwienia zarządzania strategiami ochrony i bezpieczeństwa na trzech poziomach: tożsamości, informacji i infrastruktury. Pakiety Vblock rozszerzają funkcje kontrolne stosowane w istniejących rozwiązaniach korporacyjnych klienta na infrastrukturę wirtualną, nie wymagając przy tym od klienta wymiany wykorzystywanego dotychczas oprogramowania.

·    Planowane jest opracowanie kolejnych pakietów Vblock w celu zaspokojenia potrzeb przedsiębiorstw w trzech kategoriach: usługi współużytkowane, aplikacje i rozwiązania branżowe. System Virtual Desktop Infrastructure pozwoli udoskonalić przydzielanie zasobów, rozszerzanie środowiska i zarządzanie aplikacjami korporacji i użytkowników. Pakiety Vblock będą zgodne z normą ISO 27001 w celu zapewnienia zerowego poziomu ryzyka i pełnego bezpieczeństwa.

·    Pakiety Vblock będą dostępne w tym kwartale bezpośrednio u autoryzowanych integratorów systemów i partnerów handlowych. Komponenty EMC, Cisco i VMware można nabywać bezpośrednio od odpowiednich producentów lub ich autoryzowanych partnerów.

2. Zintegrowane obsługa przedsprzedażna, usługi profesjonalne i pomoc techniczna

Zadaniem sojuszu Virtual Computing Environment jest umożliwienie kompleksowej współpracy z klientem poprzez inwestycje, które w jednym miejscu obejmują wyspecjalizowaną obsługę przedsprzedażną, usługi profesjonalne i pomoc techniczną.

·    Zespół wsparcia ds. rozwiązań oferowanych przez Virtual Computing Environment składa się z pracowników wszystkich uczestniczących w sojuszu firm. Zespół ten zajmuje się obsługą przedsprzedażną. Jego członkowie są w pełni przeszkoleni w zakresie wszystkich komponentów architektury Vblock i związanych z nią materiałów. Ułatwia to nawiązanie współpracy z klientami i partnerami, pomaga też w jej kontynuacji.
·    Sojusz Virtual Computing Environment oferuje usługi profesjonalne, opracowane i dostarczane wspólnie przez uczestników inicjatywy. Pomagają one klientom zrozumieć, w jaki sposób mogą szybciej uzyskać maksymalne korzyści z dostępnych pakietów. Oferta usług profesjonalnych obejmuje następujące rozwiązania: usługi doradcze w dziedzinie infrastruktury typu cloud (Cloud-based Business Advisory Service), wykorzystania prywatnego modelu cloud pod kątem strategicznym (Private Cloud Strategic Impact Advisory Service) i infrastrukturalnym (Private Cloud Architecture Impact Advisory Service) oraz w zakresie rozwiązań Virtual Desktop (Virtual Desktop Advisory Service), a także usługi opracowywania strategii w dziedzinie technologii typu cloud (Cloud Computing Strategy Service) oraz projektowania i wdrażania platformy Vblock (Vblock Design and Implementation Service).
·    Stałe wsparcie ze strony przedsiębiorstw uczestniczących w inicjatywie Virtual Computing Environment oferuje klientom niezrównaną pomoc techniczną i szybkie rozwiązywanie problemów związanych z wirtualizacją i prywatnymi rozwiązaniami typu cloud. Połączone sojuszem przedsiębiorstwa przeprowadzą obszerne szkolenia i zainwestują we wspólne laboratoria, które zajmą się odtwarzaniem problemów. Będą też korzystać ze zintegrowanych procesów i najlepszych procedur, tworząc jeden punkt odpowiedzialności.

3. Acadia — wspólne przedsięwzięcie i inwestycje

Sojusz Virtual Computing Environment poinformował też o stworzeniu spółki Acadia. To wspólne przedsięwzięcie Cisco i EMC, którego celem jest budowanie, obsługa i przenoszenie komponentów infrastruktury Vblock w organizacjach, które chcą szybciej osiągnąć pełną wirtualizację i stworzyć prywatną infrastrukturę typu cloud, obniżając jednocześnie koszty operacyjne. Acadia rozpocznie działalność w pierwszym kwartale 2010 r.

·    Przedsięwzięcie to opiera się na architekturze Vblock, która łączy technologie Cisco, EMC i VMware. Zadaniem spółki Acadia będzie szkolenie i wsparcie klientów, operatorów telekomunikacyjnych i innych partnerów w budowaniu, obsłudze i przenoszeniu komponentów pakietów Vblock do klientów lub ich partnerów.
·    Oprócz firm Cisco i EMC jako inwestorów większościowych, spółka Acadia została też dokapitalizowana przez firmy VMware i Intel.
„Cieszymy się, że możemy dołączyć nasze moduły  do tworzenia centrów przetwarzania danych do serwerów i pamięci masowej EMC i Cisco. Chętnie rozszerzymy naszą współpracę, wspierając w podobny sposób sojusz Virtual Computing Environment” — powiedział Kirk Skaugen, wiceprezes i dyrektor działu centrów przetwarzania danych w firmie Intel. „Nasza inwestycja w spółkę Acadia zapewnia dodatkowe możliwości dla tych klientów, którzy chcieliby wykorzystać najnowsze rozwiązania firmy Intel w dziedzinie centrów przetwarzania danych”.

4. Sieć partnerów Vblock

Sojusz Virtual Computing Environment dysponuje siecią partnerów obejmującą różnego typu przedsiębiorstwa — od integratorów systemów i dystrybutorów typu VAR, po operatorów telekomunikacyjnych i niezależnych dostawców oprogramowania. Na początku współpraca obejmie sześciu integratorów systemów: Accenture, Capgemini, CSC, Lockheed Martin, Tata Consulting Services oraz Wipro.

·    Cała społeczność partnerów będzie rozszerzać, sprzedawać i wdrażać rozwiązania Vblock, aby przyspieszyć uzyskanie pełnej wirtualizacji i budowę prywatnej infrastruktury typu cloud w przedsiębiorstwach dowolnej wielkości.

·    Sieć partnerów Vblock będzie oferować integratorom systemów i partnerom handlowym rozwiązanie biznesowe i techniczne jako wprowadzenie do prywatnych infrastruktur typu cloud. Komentarze integratorów systemów i partnerów handlowych należących do sieci są dostępne tutaj (wstawić hiperłącze).

·    Pakiety Vblock obsługują szeroką gamę systemów operacyjnych i aplikacji, umożliwiając partnerom i klientom szybkie przeniesienie istniejących aplikacji na platformę Vblock. Przyspiesza to wirtualizację na dużą skalę i skraca czas uzyskania pozytywnych rezultatów.

Zapraszamy do przeczytania opinii członków sieci partnerów Vblock na stronie http://newsroom.cisco.com/dlls/2009/prod_012208.html

„Zawiązanie sojuszu to odpowiedź na największe wyzwania, jakie stoją przed klientami w dziedzinie centrów przetwarzania danych” — powiedział John Chambers, prezes Cisco. „Ten sojusz, to coś więcej niż tylko połączenie technologii i współpraca. To zupełnie nowe, niespotykane dotąd podejście do centrów przetwarzania danych, które zwiększa stopień wykorzystania zasobów i bezpieczeństwo informacji, przy równoczesnym zmniejszeniu zużycia energii. Jednocześnie obniża całkowity koszt posiadania — nie poprzez gotowe rozwiązanie, ale poprzez oparte na sieci podejście do architektury, które pozwala zoptymalizować wykorzystanie wirtualnych zasobów”.

„Firmy Cisco, EMC i VMware nawiązały bezprecedensową współpracę, aby pomóc wspólnym klientom” — powiedział Joseph Tucci, prezes i dyrektor generalny EMC. „Aby uzyskać przewagę konkurencyjną, klienci muszą przesunąć większą część budżetów swoich działów informatycznych na rozwój i szybkie wdrażanie nowych technologii.  Wielu z nich zdaje sobie sprawę z olbrzymiego potencjału prywatnych infrastruktur typu cloud. Dzięki wspólnym ścieżkom rozwoju i długoterminowej współpracy sojusz Virtual Computing Environment gwarantuje prawdziwą odpowiedzialność dostawcy systemu oraz najlepsze technologie, do których przyzwyczaili się nasi klienci”.

„Klienci coraz częściej korzystają z wirtualizacji, aby w znacznym stopniu zwiększyć wydajność i elastyczność istniejących systemów informatycznych” — powiedział Paul Maritz, prezes i dyrektor generalny firmy VMware. „Zawiązanie sojuszu otwiera nowe perspektywy istotne dla każdej firmy, która chciałaby wykorzystać środowiska typu cloud w sposób bardziej pragmatyczny i bez zakłócania pracy istniejących systemów”.

Zapraszamy do obejrzenia filmu, w którym John Chambers, Joe Tucci i Paul Maritz rozmawiają o sojuszu Virtual Computing Environment.

Wypowiedź klienta

„Uniwersytet Purdue to instytucja badawcza. Większość naszych potrzeb w dziedzinie informatyki wiąże się z przetwarzaniem o dużej wydajności, co wymaga dużych mocy obliczeniowych, olbrzymich ilości pamięci masowej i szybkiej infrastruktury sieciowej” — powiedział Steven Tally, dyrektor techniczny Uniwersytetu Purdue. „Rozwiązanie Vblock oferuje wszystkie te elementy w jednym przetestowanym i zintegrowanym fabrycznie pakiecie, który zapewnia łatwiejsze wdrożenie. VMware, Cisco i EMC to idealni partnerzy w tej dziedzinie, ponieważ oferują wzajemnie uzupełniające się narzędzia i mają doświadczenie w zakresie dostarczania dobrych produktów. Połączenie ich rozwiązań w spójny i ustrukturyzowany sposób, to bardzo dobra informacja dla organizacji korzystających ze środowisk podobnych do stosowanych na Uniwersytecie Purdue.”

Zapraszamy do obejrzenia wideo, w którym Steven Tally z Uniwersytetu Purdue mówi o sojuszu Virtual Computing Environment: http://newsroom.cisco.com/dlls/2008/prod_012208.html

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu