Jan Jaworowski w zarządzie INFOR PL S.A.

Od 16 listopada 2009 roku zmienił się skład zarządu INFOR PL S.A. Na stanowisko Członka Zarządu INFOR PL został powołany Jan Jaworowski, dotychczasowy pełnomocnik Zarządu ds. Internetu, dyrektor Centrum Internetu, Badań i Rozwoju.

Jan Jaworowski wcześniej pracował w AGORA S.A. – między innymi jako Dyrektor Generalny Radia Pogoda Warszawa, Dyrektor Pionu Internet – odpowiadzialny za rozwój portalu gazeta.pl.

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz menadżerskich studiów podyplomowych Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu