Grupa Żywiec w elitarnym gronie spółek giełdowych RESPECT Index

19 listopada br. na GPW w Warszawie ogłoszono wyniki badania RESPECT Rating. Grupa Żywiec znalazła się w prestiżowym kręgu szesnastu spółek, które uzyskały pozytywny wynik i tym samym będzie notowana w RESPECT Index – pierwszym indeksie GPW spółek giełdowych, które wyróżniają się odpowiedzialnością w kontekście komunikacji na rynku finansowym, zrównoważonego rozwoju i ładu informacyjnego. Grupa Żywiec jest jedyną spółką FMCG spośród wszystkich znajdujących się w RESPECT Index.

Do badania RESPECT Rating zgłosiło się 120 spółek giełdowych, z czego jedynie 21 przekroczyło minimalny pułap ustalony przez audytora i zakwalifikowało się do projektu. Spółki te zostały poddane audytowi przez firmę Delloite. Badanie obejmowało aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne działalności gospodarczej, a także elementy związane z zarządzaniem firmą – ładu korporacyjnego i relacji z inwestorami. Po przeprowadzonym audycie, wyłoniono 16 spółek, które znalazły się na liście RESPECT Ratingu.

„Grupa Żywiec jest czołową firmą piwowarską w Polsce i przedsiębiorstwem, które aktywnie uczestniczy w życiu społecznym. Skala działalności gospodarczej, związane z nią możliwości finansowe, a także wpływ na otoczenie społeczno-ekonomiczne i środowisko naturalne sprawiają, że czujemy się odpowiedzialni za otoczenie, w którym działają nasze browary, żyją i pracują nasi konsumenci, pracownicy i ich rodziny. Poczucie tej odpowiedzialności jest dla nas wyzwaniem i jednym z podstawowych priorytetów, którymi kierujemy się w codziennej pracy.” – powiedział Christopher Barrow, Prezes Zarządu Grupy Żywiec po tym jak Grupa Żywiec znalazła się na RESPECT Index.

Grupa Żywiec zgłosiła swój udział w projekcie RESPECT Rating jako firma, która jest integralną i odpowiedzialną częścią społeczeństwa i lokalnych społeczności. Od momentu powstania w 1998 r., Grupa Żywiec świadomie wdraża i realizuje koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu. Działania CSR są prowadzone zgodnie z profilem działalności firmy i obejmują trzy podstawowe obszary: Zasady Etyki Biznesowej i Polityka Alkoholowa, współpraca z lokalnymi społecznościami oraz dbałość o ochronę środowiska naturalnego. Przez wdrażanie nowych technologii Grupa Żywiec minimalizuje negatywny wpływ na środowisko naturalne. Jako producent piwa firma prowadzi szereg działań związanych z promocją odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu – zarówno na zewnątrz jak i wśród swoich pracowników.

RESPECT Index to indeks, który ma na celu promowanie najwyższych standardów odpowiedzialnego zarządzania. Zakwalifikowanie Grupy Żywiec do tego prestiżowego grona spółek jest potwierdzeniem i uhonorowaniem dotychczasowych działań społecznych firmy.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu