Wysoki popyt na akcje Dent-a-Medical S.A.

Wrocławski Dom Maklerski S.A. zakończył przed czasem realizację emisji akcji Dent-a-Medical S.A. – spółki zarządzającej siecią specjalistycznych klinik stomatologicznych. Pierwotnie sprzedaż akcji miała potrwać do końca listopada br., jednak w związku z dużym zainteresowaniem inwestorów oferta została w pełni zrealizowana dwa tygodnie szybciej. Dent-a-Medical S.A. sprzedała akcje za ponad 0,8 mln zł. Na NewConnect powinna zadebiutować w połowie grudnia 2009 r.

– „Zainteresowanie inwestorów przekroczyło nasze oczekiwania. Oferta sprzedała się w zasadzie w ciągu kilku dni. Pokazuje to w pewnym stopniu jak wysoko inwestorzy oceniają perspektywy wzrostu Dent-a-Medical. Zakończenie oferty w połowie listopada powinno nam pozwolić na wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect jeszcze przed końcem roku. Życzylibyśmy sobie aby popyt obserwowany podczas prywatnej emisji akcji, utrzymał się również po debiucie na rynku NewConnect, gdyż wtedy byłby dodatkowym czynnikiem pozytywnie wpływającym na notowania.” – mówi Wojciech Gudaszewski, Prezes Zarządu WDM S.A.

Według WDM szybkie tempo sprzedaży oferty Dent-a-Medical jest też związane z ożywieniem na rynku kapitałowym.

– „Widzimy wyraźne zmiany w zachowaniach inwestorów, którzy są teraz znacznie bardziej zainteresowani nowymi projektami. Jako Grupa WDM chcemy korzystać z tego ożywienia zapraszając inwestorów do udziału w ciekawych projektach. Spodziewamy się, że na poziomie skonsolidowanym pozwoli nam to osiągnąć wyraźną poprawę wyników już w IV kwartale br. i kontynuować ten trend ten w 2010 roku. Planujemy wtedy realizować przynajmniej 3-4 emisje private placement kwartalnie oraz przynajmniej 2-3 publiczne emisje akcji na rynku regulowanym.” – mówi Wojciech Gudaszewski.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu