Sejm wyrzucił ustawę o PIT do kosza

Sejmowa komisja finansów publicznych pozytywnie zaopiniowała dziś uchwałę Senatu o odrzuceniu ustawy o PIT w całości. Nakłada ona na pracodawców obowiązek rozliczenia deklaracji podatkowych swoich pracowników.

Konfederacja Pracodawców Polskich – która od początku była aktywnie zaangażowania w prace nad nowelizacją ustawy, wielokrotnie apelowała do Parlamentarzystów o jej odrzucenie liczy, że zdrowy rozsądek wygra także podczas głosowania w Sejmie i ta zła, zdaniem KPP, ustawa w całości trafi do kosza.

Stanowisko Senatu w sprawie odrzucenia ustawy o PIT poparło na wtorkowym głosowaniu 19 posłów, 18 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Przed nami głosowanie w Sejmie. KPP liczy, że nasze argumenty oraz zdrowy rozsądek zwyciężą także i tam i nie uda się przegłosować senackiego „veta” dla nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

– Cieszymy się, że członkowie Komisji uwzględnili nasze argumenty i przychylili się do stanowiska Konfederacji Pracodawców Polskich. Warto podkreślić, że dopiero na poziomie Senatu organizacje pracodawców miały możliwość udziału w rzeczywistych pracach merytorycznych nad inicjatywą oraz zaprezentowania swojego stanowiska – mówi ekspert KPP, Adam Ambrozik.

Przypominamy, że ta ustawa nakłada na płatnika-pracodawcę obowiązek rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za podatnika-pracownika, która nie oświadczy do 15 stycznia następnego roku, że chce to zrobić osobiście lub uzyskał przychody w danym roku podatkowym z innych źródeł. W przypadku braku oświadczenia podatnika pracodawca zobowiązany jest złożyć do właściwego dla podatnika urzędu skarbowego, roczne obliczenie podatku. Istnieje duże ryzyko, że pracownicy nie będą wywiązywać się należycie z nałożonego obowiązku składania oświadczenia pracodawcy, szczególnie, jeżeli posiadają kilka źródeł utrzymania. W konsekwencji do urzędów skarbowych składanych będzie kilka oświadczeń o dochodach jednego podatnika. Spowoduje to chaos i błędne obliczenie podatku, gdyż każdy pracodawca rozliczy dochody i podatek, tak jakby był jedynym płatnikiem. Wielokrotnie zostaną naliczone koszty uzyskania przychodów oraz kwota wolna od podatku, co spowoduje, że rozliczenie roczne podatnika będzie nieprawidłowe i nie przyniesie zamierzonego w projekcie celu.

Dlatego Konfederacja postuluje przeniesienie obowiązku dokonania obliczenia rocznego zeznania podatkowego na właściwe dla podatników urzędy skarbowe, które dysponuję pełną informacją o dochodach podatnika. Taki model systemu funkcjonuje w wielu państwach Unii Europejskiej i jest z pewnością wart naśladowania.

– Jesteśmy przekonani, że zmiana ta zaowocowałaby zmniejszeniem obowiązków biurokratycznych polskich przedsiębiorców oraz wzrostem konkurencyjności polskiej gospodarki. Zmiany takie są szczególnie pożądane w okresie spowolnienia gospodarczego – dodaje Ambrozik.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu