Zrezygnować z opodatkowania bonów

Okres przedświąteczny to doskonała okazja do nagradzania pracowników za ich roczną pracę. Niestety, bony i talony ciągle podlegają opodatkowaniu, co tym samym znacznie obniża ich atrakcyjność. Konfederacja Pracodawców Polskich uważa, że rezygnacja z tej daniny przyniosłaby korzyści nie tylko – co oczywiste – samym pracownikom, ale i całej gospodarce.

– Nie ulega wątpliwości, ze należy jak najszybciej uregulować wszystkie kwestie związane ze zwolnieniami podatkowymi bonów i talonów dla pracowników. Preferencje podatkowe służyłyby poprawie popytu na rynku krajowym, a więc pomogłyby całej gospodarce wydźwignąć się ze spowolnienia gospodarczego, bowiem wiadomo, że są one wymieniane na towary. Jednocześnie rozwiązanie to wyjaśniłoby wątpliwości, jakie świadczenia są, a jakie nie są zwolnione z obowiązku podatkowego. Dziś nie jest to jasne, o czym mogą świadczyć ostatnie informacje prasowe – mówi Adam Ambrozik, ekspert KPP.

Sytuacja z opodatkowaniem bonów jest tym bardziej dziwna, że w lecie tego roku, w wyniku nowelizacji ustawy o PIT rozszerzono katalog zwolnień z podatku dochodowego o przekazywane pracownikom świadczenia pieniężne do wysokości 380 zł. – Stało się to wbrew wcześniejszym ustaleniom Komisji Trójstronnej do Spraw Społeczno-Gospodarczych i na przekór podstawowej zasadzie przyświecającej stanowieniu prawa – unikania tworzenia luk w systemie. Nowe przepisy są pożywką do rozwoju szarej strefy przekazywanych „pod stołem” nie opodatkowanych pieniędzy, gdyż nie sposób sprawdzić, czy rzeczywiście – zgodnie z omawianym przepisem – idą one na finansowanie działalności socjalnej – dodaje Adam Ambrozik.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu