KPP sprzeciwia się opodatkowaniu bonów

Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich obecne prawo dotyczące braku zwolnienia z podatku dochodowego bonów łamie nie tylko zasady prawidłowej legislacji, ale także zasady konstytucyjne. – Dyskryminowanie bonów jako świadczeń rzeczowych nie podlegających zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych jest naszym zdaniem bezzasadne – mówi ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich, Adam Ambrozik.

– Przepisy prawa podatkowego powinny być spójne i logiczne. Preferowanie w prawie podatkowym określonych form świadczeń socjalnych kosztem innych nie znajduje uzasadnienia – dodaje ekspert KPP.

Konfederacja postuluje objęcie zwolnieniem świadczeń rzeczowych – w tym bonów towarowych pochodzących nie tylko ze środków zakładowego funduszu czy funduszy związków zawodowych, ale także innych funduszy pracodawcy. – Tylko takie sformułowanie przepisu pozwoliłoby na realizację idei pakietu antykryzysowego obejmującego swoim  zakresem także pracowników małych i średnich firm – mówi ekspert KPP, Adam Ambrozik. – Jednocześnie proponujemy wykluczenie zwolnienia z podatku jakiejkolwiek innej formy świadczeń rzeczowych, poza świadczeniami w naturze i w postaci bonów – dodaje ekspert KPP.

Nie ma racjonalnych podstaw, aby także bonów nie traktować jako świadczeń rzeczowych. Pełnią one bowiem taką samą funkcję, a dodatkowo nie są wypłatami pieniężnymi. Wartop w tym miejscu przypomnieć Konstytucję, której art. 32 mówi, że wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne zakazuje dyskryminacji w życiu społecznym i gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. A wprowadzenie wybiórczości w stosowaniu zwolnienia podatkowego stanowi jawną dyskryminację prowadzącą do nierównego traktowania podatników.

Co ciekawe, zaproponowana przez rząd, a następnie zaakceptowana przez parlament i podpisana przez prezydenta RP nowelizacja ustawy o PIT wprowadziła zwolnienie od podatku gotówki, która będzie stanowiła zwykłą wypłatę dodatkowych wynagrodzeń. – Zupełnie niezrozumiałe jest uprzywilejowanie gotówki w stosunku do bonów, które tylko dla potrzeb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie są uważane za świadczenia rzeczowe, a które zdecydowanie bardziej wypełniają funkcję socjalną w porównaniu do wypłat gotówkowych – mówi Adam Ambrozik.  W mentalności pracowników wypłata gotówki nigdy nie będzie odbierana jako świadczenie dodatkowe, nadzwyczajne, posiadające socjalny charakter, bowiem przez większość osób zostanie potraktowana jako dodatkowe wynagrodzenie. Natomiast otrzymanie bonów jest przez pracowników bardziej odczuwalne i odbierane jako wydarzenie wyjątkowe.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu