Kolejne ośrodki Krajowej Sieci Innowacji

Cztery ośrodki Krajowej Sieci Innowacji działającej w ramach Krajowego Systemu Usług KSU (KSI KSU) dołączyły do grona ośrodków KSI, które świadczą usługi doradcze proinnowacyjne bezpłatnie dla przedsiębiorców, dzięki projektowi współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Należą do nich: Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie oraz Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Białymstoku. Tym samym liczba ośrodków KSI KSU wzrosła do 22 punktów, działających na obszarze 13 województw. Nowymi regionami są województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie.

Krajowa Sieć Innowacji (KSI) to grupa usługodawców KSU świadczących usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym. Obecnie usługi te obejmują przeprowadzenie audytu technologicznego oraz obsługę procesu transferu technologii. Usługi te są finansowane ze środków jednego z projektów systemowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (działanie 5.2). Standard świadczonych usług określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu