Grupa Seco/Warwick po trzech kwartałach 2009

Grupa SECO/WARWICK, światowy lider w produkcji urządzeń do obróbki cieplnej metali, zanotowała po dziewięciu miesiącach 2009 roku zysk na poziomie EBITDA w wysokości 1,16 mln zł. Przychody w tym okresie sięgnęły 89,5 mln zł, a marża brutto na sprzedaży wzrosła aż do 26,5%.

Jednocześnie Grupa wypracowała cash flow na poziomie operacyjnym rzędu 42,7 mln zł. Na poziomie netto Grupa zanotowała stratę w wysokości 2,1 mln zł. Jest to przede wszystkim efekt trudnej sytuacji kontrahentów i przekładania realizacji zamówień przez niektórych odbiorców Grupy.

Choć Grupa nadal odnotowuje odkładanie decyzji inwestycyjnych przez wielu klientów w przypadku trwających przetargów, to jednocześnie trzeci kwartał 2009 był najlepszy w tym roku jeśli chodzi o liczbę zapytań ofertowych, co jest dobrym prognostykiem na 2010 rok.

Najważniejsze wydażenia trzeciego kwartału 2009

Seco Warwick SA:

 • Seco/Warwick otrzymała zamówienie od tureckiego klienta na urządzenie w technologii A/P na łączną wartość 3 mln zł. Jest to trzeci kontrakt od tego klienta.
 • Grupa sfinalizowała zamówienia w technologii Retech na łączną wartość 1,8 mln zł.
 • Zaawansowane są negocjacje 4 kontraktów o istotnej wartości na urządzenia wykorzystywane w energetyce jądrowej. Spodziewana realizacja zamówień nastąpi w latach 2010 – 2011.
 • W lipcu Seco/Warwick otrzymała pierwsze zamówienia w przemyśle motoryzacyjnym na modernizację, serwis oraz części do linii na łączną wartość 240 tys. euro. Trwają kolejne negocjacje kontraktów na dwa urządzenia do przemysłu motoryzacyjnego na łączną wartość 2 mln euro.
 • Seco/Warwick otrzymał pozytywną weryfikację wniosku dotyczącego finansowania z funduszów celowych PARP inwestycji w centrum rozwojowo – badawcze dla potrzeb rozwoju technologii lutowania wymienników aluminiowych HVAC. Otrzymany grant ma wartość 1,4 mln zł.

Seco Warwick Corporation (USA):

 • Seco/Warwick USA Corp sfinalizowało zamówienia w segmencie pieców próżniowych na łączną wartość ok. 1,1 mln dolarów. Spółka zanotowała ponadto wzrost wartości zamówień w segmencie części zamiennych do 3,8 mln dolarów w III kw. 2009.
 • Seco/Warwick USA Corp powrócił do negocjacji kontraktu o istotnej wartości dla klienta w Omanie w technologii A/P

Elterma

 • Elterma, na wniosek białoruskiego klienta MAZ Białoruś, opóźniła w realizacji zamówienia o łącznej wartości 1,8 mln euro. Realizacja kontraktu zostanie wznowiona w listopadzie 2009. Ponadto MPZ Białoruś przesunął decyzję o rozpoczęciu realizacji kontraktu i obniżył wartość zamówienia z 3,125 mln euro do 1,63 mln euro. W związku z przesunięciami realizacji spółka zakończy rok stratą, ale wynik samego IV kw. będzie pozytywny.
 • Spółka podpisała kontrakt z Instytutem Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie o wartości 1,3 mln zł

Retech System (USA)

 • Amerykański Retech Systems notuje dobrą koniunkturę na tytan, m.in. w związku z produkcją Dreamliner’a. Spółka zanotowała rekordowy zysk po III kw. 2009 (wkład do wyniku Grupy SW wynosi ok. 6,7 mln zł), co jest pochodną znakomitych wyników realizowanych projektów.
 • Retech Systems prowadzi zaawansowane negocjacje nad piecami do metalurgii proszków na łączny wolumen 60 mln dolarów. Spodziewany start projektów to I kwartał 2010.
 • Ponadto amerykańska firma zrealizowała wysyłki: pieca do odlewania łopatek turbinowych dla klienta z USA oraz dwóch spawarek plazmowych dla klienta z Kazachstanu.

Seco Warwick ALLIED (Indie)

 • Dobre wyniki osiąga indyjska spółka z Grupy – Seco/Warwick ALLIED Indie: sprzedaż po trzech kwartałach2009 roku wyniosła 34,4 mln zł, a udział w zysku netto Grupy wyniósł 0,58 mln zł. Spółka, w III kw., zdobyła zamówienia na ok. 7,8 mln zł. Ponadto sfinalizowała kontrakt Royal Majestic o wartości 1 mln dolarów w listopadzie.
 • Uruchomienie nowego zakładu produkcyjnego pod Mumbajem przewidywane jest na I kw. 2010.

Seco/Warwick TIANJIN (Chiny)

 • Seco/Warwick TIANJIN Chiny przygotował instalację linii CAB dla Shanghai Fan. Ponadto spółka pozyskała oferty z branży A/P dla NorthEast na kwoty 8,2 mln dolarów oraz Ghanzou na kwotę 12 mln dolarów. Firma otrzymuje również liczne zapytania ofertowe na piece próżniowe.

Wyniki  SECO/WARWICK po trzech kwartałach  2009 roku

Wyniki Grupy po dziewięciu miesiącach 2009 roku przedstawia tabela poniżej:

Grupa SECO/WARWICK zanotowała spadek przychodów ze sprzedaży o 49%. Jest to efekt niższych zamówień w okresie od IV kwartału 2008 do I półrocza 2009, w związku ze światowym kryzysem gospodarczym. Grupa obserwuje, że branże które są jej głównymi odbiorcami nadal przeżywają poważne kłopoty. Mimo to zauważalny jest wyraźny wzrost zapytań ofertowych, co jest pozytywnym prognostykiem na 2010 rok.

Grupa utrzymuje stabilną sytuację finansową i uzyskuje zdecydowaną poprawę rentowności podstawowego biznesu. Marża brutto ze sprzedaży w 3 kw. wyniosła 26,5%. wobec 18,7% rok wcześniej. Ponadto szczególnie dobre wyniki zanotowała amerykańska spółka z Grupy – Retech Systems LCC, która wypracowała dla Grupy zysk w wysokości 6,67 mln zł. Zyskiem w wysokości 0,58 mln zakończyła trzy kwartaly spółka Seco/Warwick ALLIED Indie.

Trudna sytuacja wielu kontrahentów znalazła z kolei odzwierciedlenie w wynikach Seco/Warwick Corporation (USA) i polskich spółek Grupy: Seco/Warwick SA i Eltermy. W efekcie spadku zamówień w obliczu kryzysu gospodarczego oraz przekładania realizacji zleceń przez odbiorców odnotowały one spadek sprzedaży oraz straty w III kw.

Oszczędności kosztowe i wsparcie sprzedaży

W ramach działań mających na celu wsparcie sprzedaży Grupa Seco/Warwick prowadzi systematyczne ofertowanie dotychczasowych klientów na modernizację urządzeń oraz usługi dodatkowe. Ponadto Grupa realizuje intensywne działania marketingowe wśród potencjalnych odbiorców (m.in. uczestnictwo w targach czy akcje mejlingowe). Zaowocowały one już nowymi kontraktami na modernizację urządzeń w segmencie CAB. Grupa nie przegrywa żadnych nowych zamówień i zanotowała istotny wzrost zapytań ofertowych w trzecim kwartale.

Grupa Seco/Warwick podejmuje również działania mające na celu osiągnięcie oszczędności kosztowych. Zredukowane zostały zarówno wynagrodzenia, jak i zatrudnienie w spółkach z Grupy. Wprowadzono jeszcze większą kontrolę kosztową prowadzonych projektów oraz koordynację polityki zakupowej. W efekcie koszty wynagrodzeń w SWSA i Eltermie spadły o niemal 7 mln zł, a w amerykańskim Seco/Warwick Corporation o 0,8 mln dolarów. Grupa osiągnęła niższe koszty zakupowe materiałów i wypracowała zdecydowanie wyższą marżę brutto na sprzedaży.

Global Product Mangament w  SECO/WARWICK

Grupa odnotowała pierwsze efekty strategii Global Product Management (GPM), które potwierdzają jej słuszność i potencjał wzrostu. GMP  to strategia transferu technologii i know-how do nowych podmiotów spółki i na nowe rynki, poprzez budowanie zespołów produktu oraz uruchamianie produkcji na kolejnych rynkach.

Grupa tworzy zespoły dla technologii pieców próżniowych i CAB w Indiach i Chinach, co w konsekwencji doprowadzi do  licznych ofert z Seco/Warwick Tianjin (Chiny) i Seco/Warwick Allied (Indie) na rynek azjatycki. Grupa bada rynki w Europie i USA na dzwonowe piece do wyżarzania stali (technologia Seco/Warwick Allied Indie), które mogą zostać dostarczone przez Eltermę i Seco Warwick Corporation (USA). Stworzono również zespół pieców próżniowych w Seco/ Warwick Corporation.

„Trudna sytuacja rynkowa w jakiej Grupa Seco/Warwick funkcjonuje już od roku odbija się głównie na kondycji naszych kontrahentów. W efekcie nie tylko zdecydowanie obniżyli oni zamówienia, ale jednocześnie część z nich, jak np. odbiorcy z Białorusi, przekłada realizację zakontraktowanych zleceń, co ma istotny wpływ na nasze wyniki. W 2009 roku prawidłowo zareagowaliśmy na sytuację rynkową: zdecydowanie zwiększyliśmy efektywność i rentowność podstawowego biznesu, regularnie zmniejszamy koszty, postawiliśmy na intensywny rozwój amerykańskiego Retech i indyjskiego SW Allied. Mimo to naprawdę ciężka sytuacja w branży powodowały, że po trzecim kwartale pokazaliśmy inwestorom giełdowym stratę netto. Rosnąca ilość zapytań ofertowych w trzecim kwartale jest jednak optymistycznym sygnałem na przyszły rok, kiedy spodziewamy się zdecydowanego wzrostu kontraktów” – powiedział Leszek Przybysz, Prezes Zarządu SECO/WARWICK SA.

„Strategiczne priorytety to dla nas Global Product Management, czyli strategia transferu technologii i know-how pomiędzy spółkami grupy oraz intensywne działania prosprzedażowe. Jestem przekonany, że prowadzone działania, pozycja światowego lidera branży oraz stabilna sytuacja finansowa pozwolą nam w pełni skorzystać z rosnącego zainteresowania potencjalnych klientów ofertą Seco/Warwick w 2010 roku.” – dodał Leszek Przybysz.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu