Grupa Kapitałowa Telefonia DIALOG – wyniki finansowe III kwartał 2009

Znacznie lepsze niż w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniki finansowe: zysk netto i na działalności operacyjnej, znacząca poprawa wyniku EBITDA i poziomu przychodów bez tranzytu – to skutek wzrostu efektywności całej Grupy Kapitałowej Telefonii DIALOG i konsekwentnie prowadzonej polityki optymalizacji kosztów.

– Grupa Kapitałowa Telefonii DIALOG, pomimo spowolnienia gospodarczego i silnej konkurencji, konsekwentnie poprawia wyniki finansowe i zwiększa bazę klientów w każdym obszarów: głosu, Internetu i usług telewizyjnych – – podsumowuje Arkadiusz Miszuk, prezes zarządu Telefonii DIALOG.

9 miesięcy 2009 roku Grupa Kapitałowa Telefonia DIALOG zakończyła zyskiem netto w wysokości 8 062 tys. zł (w analogicznym okresie 2008 strata wyniosła -21 814 tys. zł)

W ciągu trzech kwartałów 2009 roku Grupa Kapitałowa Telefonia DIALOG odnotowała znacznie wyższy od osiągniętego po 9 miesiącach 2008 roku zysk na działalności operacyjnej. Wyniósł on 29 658 tys. zł (versus strata w wysokości –16 636 tys. zł, wzrost o 46 294 tys. zł). Zysk na działalności operacyjnej w samym III kwartale br. wyniósł 13 695 tys. zł.

Również EBITDA uległa znaczącej poprawie i w okresie od stycznia do września 2009 roku wyniosła 102 073 tys. zł (po trzech kwartałach 2008 jej wartość to 69 911 tys. zł, wzrost o 32 162 tys. zł). EBITDA od lipca do września 2009 wyniosła 37 996 tys. zł.

Grupa Kapitałowa Telefonia DIALOG – pomimo ogólnej tendencji spadkowej w telekomach stacjonarnych – zwiększyła poziom przychodów po wyłączeniu tranzytu – o ok. 7%. Ogółem przychody po trzech kwartałach 2009 roku wyniosły 389 190 tys. PLN i były (zgodnie z planem – z uwagi na założone w budżecie znaczne ograniczenie niskomarżowej usługi tranzytu ruchu) niższe od analogicznego okresu ubiegłego roku o 27 523 tys. zł. Wzrost przychodów odnotowano przede wszystkim w obszarze usług świadczonych na bazie obcej infrastruktury (WLR, BSA i prefiks 1011) – w stosunku do analogicznego okresu 2008 roku o 16 933 tys. zł.

W ciągu trzech kwartałów 2009 roku Grupa Kapitałowa zwiększyła zarówno liczbę klientów usług głosowych, jak i użytkowników usług transmisji danych. Na koniec września we własnej sieci Grupy Kapitałowej Telefonii DIALOG było 465,2 tys. linii dzwoniących, zaś w oparciu o sieć TP SA – 239,8 tys. linii WLR (przyrost o 48% w stosunku do końca 2008 roku), co daje ogólną ich liczbę 705 tysięcy. Liczba aktywnych usług internetowych wyniosła 154,7 tysiąca.

Wyjątkowym zainteresowaniem klientów cieszy się pakiet DIALOGmedia: telefon, internet i cyfrowa telewizja wraz z wypożyczalnią filmów na żądanie. Na koniec września liczba aktywnych usług IPTV wyniosła 14,2 tysiąca.

Pakiet DIALOGmedia to obecnie najważniejszy element oferty, którego sprzedaż jest mocno wspierana marketingowo. Trwa właśnie druga odsłona promocji „DIALOGmedia: Nie płać za TV”, w ramach której klient może otrzymać darmową telewizję nawet przez rok. Jej efektem są setki podpisywanych nowych umów dziennie, które są sukcesywnie uruchamiane i będą widoczne w wynikach rocznych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu