Dobre wieści zza oceanu pomagają polskiej giełdzie

Propozycje inwestycyjne Union Investment TFI Subfundusz UniKorona Akcje, UniAkcje Małych i Średnich Spółek oraz UniSICAV-Balanced Strategy to top fundusze Union Investment TFI, które zdaniem zarządzających w ciągu najbliższych 12 miesięcy mogą najwięcej zyskiwać.

Mimo, że polska gospodarka jako jedyna w Europie okazała się odporna na światowy kryzys, nastroje na warszawskiej giełdzie w dużej mierze uzależnione są od zachowań światowych giełd. Tym bardziej inwestorów powinny cieszyć dane płynące z zagranicy, które wskazują, że największe gospodarki coraz lepiej radzą sobie z recesją. To oznacza dalsze dobre perspektywy dla indeksu WIG, który od początku 2009 roku do końca października wzrósł o 41,13 proc. – Korzystne dane ekonomiczne pozytywnie wpływają na nastroje przedsiębiorców. Aż 73 proc. firm w Polsce ocenia swoją sytuację jako dobrą lub bardzo dobrą. Duże zainteresowanie nowymi emisjami akcji, a także wzrost zaangażowania na giełdzie inwestorów instytucjonalnych to szansa na dalsze wzrosty na warszawskiej giełdzie – mówi Ryszard Rusak, Dyrektor Inwestycyjny ds. Akcji Union Investment TFI. Z tego powodu subfundusz UniKorona Akcje, którego aktywa są lokowane w akcje polskich spółek, został wytypowany przez zarządzających Union Investment TFI jako najlepsza propozycja inwestycyjna w kategorii funduszy akcyjnych.

Alternatywą dla inwestycji w fundusz oparty o duże spółki może być subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek, zaliczany do liderów wzrostu w swojej kategorii w perspektywie 12 miesięcy. W okresie zahamowania wzrostu gospodarczego problemy koniunktury w pierwszej kolejności dotknęły małe i średnie przedsiębiorstwa. Jednak firmy te mają większe możliwości adaptowania do zmieniającej się sytuacji gospodarczej, dzięki czemu w okresie wychodzenia z okresu spowolnienia mogą szybciej poprawiać swoje wyniki. Ilustracją tego może być porównanie indeksów sWIG80 i mWIG40 (od początku br. wzrosły odpowiednio o 60,75 proc i 48,02 proc.) ze wzrostem WIG20 (27,10 proc.).

Trzecim top funduszem, charakteryzującym się najmniejszym spośród proponowanych produktów ryzykiem inwestycyjnym jest luksemburski UniSICAV-Balanced Strategy – zarejestrowany we Frankfurcie subfundusz funduszy z wypłatą zysku w postaci dywidendy. Inwestuje on w jednostki uczestnictwa subfunduszy zarządzanych przez Union Investment TFI i wyceniany jest w złotówce, co ogranicza ryzyko walutowe. – Inwestorów powinien zainteresować fakt, że UniSICAV-Balanced Strategy pomimo swojej krótkiej 7-miesięcznej historii, może pochwalić się już prawie 23 proc. wzrostem – mówi Maciej Kik, zarządzający Union Investment TFI. Dalsze zyski, zdaniem zarządzających, może przynieść odreagowanie cen na rynkach akcji i surowców, przekładające się na większe wzrosty wśród giełd regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu