DM BOŚ startuje z FOREXem

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, jako pierwszy na rynku bankowy dom maklerski, udostępnił dziś innowacyjną platformę transakcyjną BOSSAFX dedykowaną do obsługi transakcji na rynku FOREX. Nowa platforma umożliwia inwestowanie na: rynku walutowym, rynkach towarowych oraz w zagraniczne indeksy akcyjne.

Indywidualni inwestorzy, nawet ze stosunkowo niewielkimi portfelami, zyskali możliwość inwestowania na pozagiełdowych rynkach: walutowym a także surowców, m.in. w złoto, miedź oraz ropę. Platforma BOSSAFX z jednej strony jest narzędziem intuicyjnym i łatwym w obsłudze, z drugiej zaś – stwarza wiele możliwości zaawansowanym graczom.

BOSSAFX oferuje szeroki wachlarz rozbudowanych narzędzi do analizy technicznej i przeglądania wykresów oraz umożliwia eksport danych w czasie rzeczywistym do najbardziej popularnych programów analitycznych. Platforma pozwala także na samodzielne projektowanie mechanicznych systemów transakcyjnych oraz własnych wskaźników i skryptów. Ponadto, użytkownicy mają dostęp do rozbudowanego serwisu informacyjnego, tworzonego we współpracy z najlepszymi dostawcami informacji oraz analitykami.

Jako pierwszy bankowy dom maklerski oddajemy w ręce naszych obecnych i przyszłych klientów nowoczesne narzędzie dla aktywnych inwestorów zainteresowanych dywersyfikacją swojego portfela inwestycyjnego – mówi Radosław Olszewski, prezes Zarządu DM BOŚ S.A. Klienci, którzy znają nas z wysokich standardów związanych z obsługą transakcji na rynku giełdowym oraz innowacyjnych rozwiązań, mogą teraz współpracować z nami na rynku FOREX – komentuje prezes Olszewski i dodaje: To kolejny etap systematycznego rozwoju i poszerzania oferty naszego Biura.

Minimalna kwota, która pozwala na otwarcie rachunku to 5 tys. zł. Rachunek prowadzony jest bezpłatnie a składanie zleceń za pośrednictwem platformy BOSSAFX nie jest obciążone żadną prowizją. Jedynym kosztem transakcji zawieranych przez BOSSAFX jest spread, czyli różnica między ceną sprzedaży i ceną zakupu.

FOREX jest dopełnieniem oferty giełdowej Biura, pozwalającym na inwestowanie na zróżnicowanych i nieskorelowanych ze sobą rynkach – mówi Radosław Olszewski. Interesują się nim inwestorzy poszukujący rynków zmiennych oraz ci, którzy chcą zdywersyfikować swój portfel – dodaje Olszewski. DM BOŚ umożliwia swoim klientom dostęp przez jedną platformę do kilkudziesięciu instrumentów finansowych w tym: walut, towarów, metali szlachetnych oraz indeksów giełd światowych.

Rynek FX staje się w Polsce coraz bardziej popularny m.in. dzięki dostępnej dźwigni finansowej, która umiejącym się nią posługiwać graczom daje szansę na duży i szybki zysk.

Możliwości, jakie daje dźwignia są bardzo przydatne dla inwestorów o mniej zasobnych portfelach. Musi być ona jednak odpowiednio stosowana, ponieważ może być również niebezpiecznym narzędziem – komentuje Michał Wojciechowski, doradca Zarządu DM BOŚ i dodaje: Przyjęliśmy wysoką dźwignię (1:100), niemniej jednak będziemy przestrzegać inwestorów przed jej maksymalnym wykorzystaniem. Jest to zarówno w naszym, jak i klienta długofalowym interesie.

Dlatego DM BOŚ inwestuje w edukację swoich klientów. Jako, że wiedza inwestorów na temat rynku walutowego czy towarowego jest często dość powierzchowna, zależy nam na edukacyjnym wsparciu inwestorów oraz na rzetelnym przekazywaniu informacji na te tematy, w różnej formie – kontynuuje Wojciechowski. Prowadzimy bezpłatne cykle ogólnopolskich szkoleń i spotkań z inwestorami, udostępniamy blogi inwestycyjne naszych ekspertów i poszerzamy bazę wiedzy na bossa.pl – mówi Wojciechowski. BOSSAFX skonstruowana jest tak, aby w pełni usatysfakcjonować doświadczonych traderów a jednocześnie pomóc stawiać pierwsze kroki wszystkim początkującym na rynku walutowym.

Zawartość BOSSAFX jest dostosowana do oczekiwań zgłaszanych przez klientów DM BOŚ. Start platformy poprzedzony był okresem testowym, podczas którego grupa klientów Biura sprawdzała i oceniała system transakcyjny.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu