Platforma HP Neoview Advantage umożliwia klientom podejmowanie decyzji biznesowych w czasie rzeczywistym

HP poinformował dziś o wprowadzeniu na rynek nowej wersji platformy hurtowni danych klasy enterprise, która w warunkach silniejszej konkurencji rynkowej zapewnia dostęp do danych poprzez analizę biznesową w czasie rzeczywistym.

Platforma HP Neoview Advantage obejmuje nową wersję zarówno oprogramowania, jak i komponentów sprzętowych systemu HP Neoview. Wprowadzone oprogramowanie pomoże klientom zwiększyć wydajność i uprościć zarządzanie hurtownią danych klasy enterprise. Korzystając z nowego oprogramowania HP Neoview, przedsiębiorstwa mogą przetwarzać kluczowe zadania transakcyjne i analityczne, uzyskując niezawodne, dostarczane w czasie rzeczywistym informacje o swojej działalności.

Nowa platforma sprzętowa opiera się na serwerach HP Integrity BladeSystem. To zapewniające całodobowe działanie systemy obliczeniowe o znaczeniu krytycznym, które stworzono w oparciu o modułowość i standardy rozwiązań typu blade. Pozwalają one klientom znacznie zwiększyć pojemność pamięci masowej, jednocześnie istotnie zmniejszając powierzchnię centrum przetwarzania danych oraz jego wymagania dotyczące zasilania i chłodzenia.

W dzisiejszym, tak nieprzewidywalnym środowisku przedsiębiorstwa są zmuszone do korzystania z danych dostępnych w czasie rzeczywistym, aby móc spojrzeć w niedaleką przyszłość i podejmować właściwe decyzje biznesowe. Instytut TDWI (The Data Warehousing Institute), ważny ośrodek zajmujący się edukacją w zakresie analizy danych biznesowych i hurtowni danych, przeprowadził niedawno badanie analizujące współczesne wyzwania stojące przed hurtowniami danych, w wyniku których stworzono wytyczne dla tego typu rozwiązań nowej generacji.

Badanie wykazało, że 92% respondentów oczekuje, że będzie posiadało platformę hurtowni danych działającą w czasie rzeczywistym w ciągu najbliższych trzech lat. Analitycy stwierdzili też, że 68% badanych wolałoby wdrożyć złożoną architekturę równoległą MPP (ang. Massive Parallel Processing) w swojej hurtowni danych.(1) Rozszerzona platforma hurtowni danych klasy enterprise HP Neoview zapewnia te funkcje już dziś.

Podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym

  • System umożliwia jednoczesne ładowanie dużych ilości informacji w czasie rzeczywistym, analizowanie setek terabajtów kluczowych danych i znaczne zwiększenie współbieżności obsługi użytkowników.
  • Platforma zapewnia dostęp do informacji w czasie rzeczywistym poprzez większą wydajność przetwarzania złożonych procesów i skanowanie danych z dysków z prędkością setek terabajtów na godzinę.

Niższy całkowity koszt posiadania

  • To skonfigurowane fabrycznie, ściśle zintegrowane rozwiązanie stworzono, dostosowano i przetestowano wstępnie korzystając ze zgodnych ze standardami branżowymi komponentów takich jak serwery HP Integrity BladeSystem i dyski HP StorageWorks, które obniżają ogólne koszty zakupu systemu.
  • Rozwiązanie pozwala jednocześnie zarządzać dużymi ilościami zadań transakcyjnych i analitycznych na jednej platformie. W przypadku rozwiązań innych producentów jest to możliwe tylko przez zastosowanie wielu platform.

Mniejsze ryzyko przestojów

  • HP Neoview to odporny na awarie system, którego zadaniem jest spełnienie potrzeb działających przez całą dobę środowisk do analizy danych biznesowych.
  • Platforma minimalizuje ryzyko wystąpienia zarówno nieprzewidzianych jak i planowanych przestojów w pracy systemu.

— Przedsiębiorstwa mają coraz większe potrzeby. Dotyczą one z jednej strony informacji, którymi muszą zarządzać, a z drugiej użytkowników, których obsługują — powiedziała Kristina Robinson, wiceprezes i dyrektor ds. rozwiązań do analizy danych biznesowych w HP. — Dzięki nowej wersji platformy HP Neoview klienci mogą korzystać z kluczowych danych biznesowych w czasie rzeczywistym, ponieważ dysponują rozwiązaniem o większej wydajności i dostępności.

System HP Neoview Advantage będzie też obejmował głębszą integrację platform do przetwarzania danych i raportowania innych producentów.

Więcej informacji o tym, w jaki sposób platforma HP Neoview upraszcza zarządzanie hurtownią danych, zwiększa jej wydajność i pojemność, pozwalając przy tym zmniejszyć zajmowaną przez sprzęt powierzchnię można znaleźć pod adresem www.hp.com/go/neoview.

System HP Neoview Advantage będzie dostępny od stycznia 2010 r.

Informacje na temat badania

W czerwcu 2009 r. instytut TDWI przebadał 417 profesjonalistów i doradców z dziedziny informatyki oraz użytkowników biznesowych. Dodatkowo instytut TDWI przeprowadził wiele wywiadów telefonicznych z użytkownikami technologii, właścicielami przedsiębiorstw i ekspertami w dziedzinie hurtowni danych, aby sformułować swoje rekomendacje. Sponsorem badania jest HP, a raport końcowy udostępniony został pod adresem:

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA2-9835ENW.pdf.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu