Technologia pomoże przedsiębiorcom pokonać trudności rynkowe

HP zaprezentował wyniki nowego globalnego badania, z którego wynika, że przedsiębiorstwa na całym świecie oczekują, że technologia pomoże im sprostać wyzwaniom dzisiejszego, nieprzewidywalnego środowiska biznesowego i przewidzieć przyszłe potrzeby biznesowe.

Zgodnie z przeprowadzonym na całym świecie badaniem ponad 90% doświadczonych osób odpowiedzialnych za decyzje biznesowe uważa, że w kilku kolejnych latach cykle koniunkturalne w dalszym ciągu będą pozbawione przewidywalności. 7 na 10 badanych jest zdania, że nowa gospodarka zmieni metody planowania biznesowego.

Niemal 75% respondentów twierdzi, że dział technologiczny odegra kluczową rolę w kreowaniu sukcesu ich przedsiębiorstw. 8 na 10 badanych członków kadry kierowniczej sądzi, że nowa gospodarka będzie wymagała znacznie większego ukierunkowania technologii na potrzeby rynkowe.

— Technologia to siła wzmacniająca każde przedsiębiorstwo. Aby odnieść sukces, organizacje muszą umieć po mistrzowsku ją wykorzystywać, aby sprawnie poruszać się wśród zmian i chwytać nadarzające się okazje — powiedziała Ann Livermore, wiceprezes działu rozwiązań korporacyjnych HP Enterprise Business— HP jest przekonany, że technologia może i powinna mieć znaczny wpływ na funkcjonowanie każdej organizacji, pomagając jej nie tylko utrzymać swoją pozycję, ale także odnosić kolejne sukcesy. Podobnie myślą również nasi klienci.

Przesunięcie w stronę innowacji

Zdaniem 84% badanych osób na stanowiskach kierowniczych, innowacje mają kluczowe znaczenie dla sukcesu ich przedsiębiorstw w nowych warunkach gospodarczych. Dwie trzecie respondentów korzysta z technologii w celu określenia nowych możliwości biznesowych. Natomiast 71% badanych zgodziłoby się na zwiększenie inwestycji technologicznych, jeśli wiedzieliby, w jaki sposób inwestycje te spełniają potrzeby ich firm w zakresie skracania czasu wprowadzania produktów na rynek i generowania możliwości biznesowych.

Konieczność szybkiego wprowadzania zmian

W badaniu 80% przedsiębiorstw stwierdziło, że ich podejście do biznesu i technologii musi być bardziej elastyczne, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom klientów.

Ponad połowa dyrektorów ds. informatycznych na całym świecie spotyka się obecnie z częstymi prośbami o wprowadzenie technologii, które wsparłyby biznesową stronę przedsiębiorstwa (ich liczba sięga od 65% w Ameryce Łacińskiej do 49% na Dalekim Wschodzie). Bardzo niewielu spośród nich — ogółem tylko 6% — stwierdziło, że nigdy nie proszono ich o wprowadzenie szybkich zmian w celu spełnienia zmieniających się wymagań biznesowych. Wybiegając w przyszłość o dwa lub trzy lata, 62% wszystkich dyrektorów ds. informatycznych potwierdziło, że będą często zmuszani do szybkiego wprowadzania zmian w swoich platformach technologicznych.

Rozwój w nieprzewidywalnych warunkach rynkowych

Zdaniem 89% przedsiębiorstw ze wszystkich regionów, firmy, które powrócą do starych sposobów planowania wzrostu biznesowego i rozwoju rynkowego, prawdopodobnie stracą na rzecz tych, które opanują skuteczne wykorzystanie technologii w nieprzewidywalnych warunkach biznesowych.

Metoda badań

Badanie zrealizowali na zlecenie HP analitycy z firmy Coleman Parkes Research Ltd. Przeprowadzono 550 szczegółowych rozmów ze 150 przedstawicielami kadry kierowniczej (dyrektorami generalnymi i zarządzającymi) i 400 ekspertami w dziedzinie technologii (dyrektorami ds. informatycznych i ds. operacyjnych). Wszystkie rozmowy odbyły się we wrześniu i na początku października. Uwzględniono przy tym tylko przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 500 pracowników. 25% badanych przedsiębiorstw należy do firm średniej wielkości (500–999 zatrudnionych), natomiast pozostałe przedsiębiorstwa to korporacje zatrudniające ponad tysiąc osób. Badaniami objęto następujące regiony: Ameryka Północna (Stany Zjednoczone i Kanada), Europa i Bliski Wschód (Czechy, Dania, Francja, Niemcy, Rosja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania), Daleki Wschód (Australia, Chiny, Indie, Japonia, Korea Południowa) i Ameryka Łacińska (Brazylia, Meksyk).

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu