Sygnity i SunTec Business Solutions podpisują umowę o współpracy

Spółka Sygnity podpisała umowę partnerską z indyjską firmą SunTec Business Solutions. Wspólna oferta, skierowana do polskich banków i instytucji finansowych, obejmie rozwiązania oparte na relatywnym zarządzaniu ceną (Relationship-based pricing – RBP) oraz scentralizowanym naliczaniu oraz pobieraniu opłat i prowizji za usługi bankowe.

Czołowym produktem indyjskiej firmy SunTec jest rozwiązanie oparte o relatywne zarządzanie ceną (Relationship-based Pricing – RBP) produktów i usług instytucji finansowych. Pozwala ono zarządzać marżami i przychodami na poziomie poszczególnych transakcji, przy wykorzystaniu narzędzi do wyceny transakcji, wyliczania opłat za poszczególne transakcje oraz podziału przychodów.

„Zintegrowana oferta, która powstanie w efekcie tego partnerstwa ułatwi naszym klientom osiągnięcie większej efektywności i lepszych wyników biznesowych – mówi Jacek Kujawa, Wiceprezes Zarządu Sygnity S.A. – Utworzyliśmy już w Sygnity dedykowany zespół ekspertów w zakresie wspólnie oferowanych rozwiązań. Współpraca z SunTec obejmie również działania marketingowe, komunikacyjne, szkoleniowe oraz sprzedażowe.”

Sygnity i SunTec dostarczą bankom i instytucjom finansowym gotowe rozwiązania, które z łatwością mogą być zintegrowane z funkcjonującymi już platformami IT. Rozwiązania Sygnity i SunTec umożliwią elastyczne naliczanie cen, personalizację usług oraz zwiększenie efektywności operacyjnej. Jednocześnie dzięki nim banki i instytucje finansowe będą mogły oferować innowacyjne pakiety nowych usług.

„Sygnity, jako kompetentny i doświadczony lider na rynku produktów i usług IT dla instytucji finansowych, brał udział w projektach prowadzonych w największych bankach w Polsce” – mówi Nanda Kumar, Prezes i Dyrektor Zarządzający w SunTec. – „Polskie banki dzięki naszemu partnerstwu będą mogły teraz wykorzystać świetne połączenie naszej oferty produktowej z rozległym doświadczeniem ekspertów Sygnity oraz ich doskonałą znajomością specyfiki i wymogów polskiego rynku usług finansowych.”

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu