HP wspomaga rozwój firm w nieprzewidywalnych warunkach rynkowych

HP poinformował o nowych produktach, rozwiązaniach i usługach, które pomogą przedsiębiorstwom wprowadzać innowacje biznesowe, a także szybko modyfikować i rozbudowywać środowisko informatyczne, dostosowując je do zmieniających się potrzeb biznesowych.Z przeprowadzonego na zlecenie HP badania wynika, że ponad 90% osób odpowiedzialnych za podejmowanie kluczowych decyzji biznesowych w firmach uważa, że w kilku kolejnych latach cykle koniunkturalne w dalszym ciągu będą pozbawione przewidywalności. W rezultacie 80% respondentów dostrzega konieczność wprowadzenia znacznie bardziej elastycznego podejścia do biznesu i technologii.(1)Obok elastyczności, 84% badanych — przedstawicieli kadr kierowniczych, wymieniło innowacyjne rozwiązania jako kluczowy czynnik dla sukcesu ich przedsiębiorstw. Natomiast 71% badanych zgodziłoby się na zwiększenie liczby inwestycji technologicznych wiedząc, w jaki sposób spełnią one potrzeby ich firm w zakresie skrócenia czasu wprowadzania produktów na rynek i generowania nowych możliwości biznesowych.

(1)— Technologia jest kluczowym czynnikiem innowacji w biznesie — powiedziała Ann Livermore, wiceprezes działu rozwiązań korporacyjnych HP Enterprise Business. — Dzięki produktom, usługom i rozwiązaniom z oferty HP przedsiębiorstwa mogą tworzyć środowiska technologiczne, które zapewniają korzyści niezależnie od sytuacji rynkowej — zarówno dziś, jak i jutro”.

Nowa oferta HP pozwoli przedsiębiorstwom dobrze prosperować na dzisiejszym nieprzewidywalnym rynku. Umożliwia budowę środowisk technologicznych, które zapewniają:

  1. dostęp do informacji — co pozwala zwiększyć konkurencyjność i zmniejszyć ryzyko poprzez zarządzanie danymi biznesowymi, nadzór nad informacjami i przeprowadzanie analiz biznesowych;
  2. innowacyjność — co skraca czas wprowadzania na rynek nowych produktów i usług, jednocześnie obniżając koszty zmarnowanego czasu, utraconych możliwości i podejmowania bezowocnych wysiłków. Jest to możliwe dzięki optymalnemu wykorzystaniu technologii pod kątem rozwiązania specyficznych problemów klientów.
  3. elastyczność — co umożliwia powrót do najwyższej efektywności po redukcji lub rozszerzeniu środowiska informatycznego dzięki infrastrukturze konwergentnej.

Dostęp do informacji HP Neoview Advantage, nowa wersja platformy hurtowni danych klasy enterprise HP Neoview, umożliwia przeprowadzanie analiz w czasie rzeczywistym i podejmowanie decyzji na ich podstawie. Dzięki temu klienci mogą szybciej reagować na zmianieniające się warunki biznesowe. Ta wersja systemu oferuje znacznie większą wydajność, pojemność i łatwość zarządzania oraz zajmuje mniej miejsca.

Platformę HP Neoview Advantage stworzono, aby obniżyć koszt posiadania infrastruktury informatycznej dzięki komponentom zgodnym ze standardami branżowymi. Ponadto fabrycznie wbudowane i przetestowane konfiguracje zoptymalizowano pod kątem hurtowni danych.InnowacjeHP pomaga klientom wprowadzać innowacje biznesowe i generować nowe możliwości.  Przedsiębiorstwa takie jak Nissan North America, Sony Ericsson Mobile Communications i Telstra podpisały niedawno wieloletnią umowę z HP Enterprise Services, aby sprostać swoim celom biznesowym.

ElastycznośćHP poinformował też o wprowadzeniu architektury HP Converged Infrastructure (infrastruktury konwergentnej) — środowiska technologicznego, które szybko dostosowuje się do zmieniających się potrzeb. Rozwiązanie HP Converged Infrastructure to odpowiedź na problemy związane z rozrastaniem się infrastruktury informatycznej w firmie, co przyczynia się to do zwiększania liczby wydatków poniesionych na technologie umożliwiające konserwację systemów, a nie na wprowadzanie innowacji.

Rozwiązanie HP Converged Infrastructure umożliwia natomiast:

  1. łatwiejsze wdrażanie środowisk aplikacji dzięki skoordynowanemu zarządzaniu usługami współużytkowanymi;
  2. obniżenie kosztów funkcjonowania sieci i zmniejszenie jej złożoności poprzez elastyczną infrastrukturę sieciową;
  3. zoptymalizowane działanie sytemu dzięki pulom zasobów wirtualnych;
  4. lepszą integrację i sprawność energetyczną centrum przetwarzania danych dzięki zastosowaniu inteligentnej technologii grid.

Dodatkowo nowe usługi doradcze w zakresie architektury HP Converged Infrastructure pomagają klientom szybko i bezproblemowo przejść z odizolowanych, ukierunkowanych na poszczególne produkty technologii na bardzo elastyczną infrastrukturę konwergentną.Nowe usługi opierają się na bogatym doświadczeniu HP w dziedzinie usług współużytkowanych, cloud computingu i projektów przekształcania centrów przetwarzania danych. Umożliwią one klientom projektowanie, testowanie i wdrażanie infrastruktur o wysokim poziomie skalowalności.Klientom, którzy nie chcą samodzielnie zajmować się budową środowisk, HP Enterprise Services oferuje szeroką gamę outsourcingowych usług informatycznych, które pozwalają stworzyć architekturę HP Converged Infrastructure.

W zależności od potrzeb biznesowych, przedsiębiorstwa mogą zdecydować się na outsourcing całości lub części swojej infrastruktury.HP oferuje też elastyczne rozwiązania finansowe dla klientów wdrażających konwergentną infrastrukturę HP. Udostępnia je dział usług finansowych HP Financial Services, podmiot zależny HP świadczący usługi leasingu i zarządzania cyklem życia zasobów. Ułatwia on klientom wdrażanie technologii, która pozwala zaspokoić ich zmieniające się potrzeby biznesowe.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu