WDM wprowadzi na giełdę Totmes Nowe Technologie S.A.

Wrocławski Dom Maklerski S.A. będzie pełnił rolę Oferującego podczas emisji akcji spółki Totmes Nowe Technologie S.A. Nowy klient WDM to jedna ze spółek zależnych funduszu Totmes S.A., która inwestuje na rynku niepublicznym w rozwinięte, mające możliwość szybkiego wzrostu wartości spółki z branży IT. Emisja akcji przeprowadzona zostanie w pierwszym kwartale 2010 roku, a jej wartość określona została na ok. 3 mln zł.

„Umowa z Totmes Nowe Technologie S.A., to kolejny element współpracy Grup Kapitałowych WDM oraz Totmes. Dzięki nawiązanemu porozumieniu, liczba wspólnie realizowanych projektów, tj emisji akcji na rynku regulowanym lub alternatywnym, będzie istotnie większa niż miało to miejsce w poprzednich miesiącach. Co równie istotne, wspólnie z Totmesem jesteśmy w stanie zaoferować inwestorom bardzo ciekawe projekty oferujące atrakcyjne stopy zwrotu. Jednym z nich jest Totmes Nowe Technologie S.A.” – mówi Wojciech Gudaszewski, Prezes Zarządu WDM S.A.

Specyfika działalności spółki Totmes Nowe Technologie (TNT) polega m.in. na tym, że inwestuje ona kapitał w podmioty dojrzałe, ale jeszcze relatywnie niewielkie. Dzięki temu inwestycja ma za każdym razem szansę przełożyć się na bardzo istotne wzrosty prowadzonej działalności poszczególnych spółek, a w konsekwencji, na wartość udziałów TNT. Dodatkowo pojedyncza inwestycja TNT w jedną spółkę nie przekracza 1 mln zł, co oznacza iż fundusz nie obejmuje pakietów kontrolnych, pozostawiając je w rękach dotychczasowych właścicieli, dzięki czemu spółki zachowują płynność rozwoju.

„Taki profil inwestycyjny pozwala na osiąganie najszybszych wzrostów wartości inwestycji, co przekłada się na wyniki finansowe TNT. Właśnie te wyniki finansowe, wraz z powiązaniem podmiotu z grupami kapitałowymi WDM oraz Totmes, powinny stanowić dla inwestorów atrakcyjną zachętę do inwestycji.” – komentuje Wojciech Gudaszewski.

Oprócz WDM S.A. w roli oferującego, w emisji udział weźmie spółka zależna wrocławskiego brokera – CEE Capital Sp. z o.o., która pełnić będzie funkcję Autoryzowanego Doradcy.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu