SENTE z dyplomem magistra

Powstała pierwsza praca magisterska o oprogramowaniu SENTE eSystem, wrocławskiej firmy SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o., twórcy i dostawcy systemów ERP, wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Autorem jest mgr Maciej Serafin, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Celem pracy naukowej było przedstawienie procesu wdrażania systemów ERP w polskich przedsiębiorstwach na przykładzie wprowadzenia oprogramowania SENTE eSystem w firmie Abakus, zajmującej się sprzedażą i dystrybucją lusterek, i oświetlenia samochodowego. Praca powstała na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W swoim dziele magistrant scharakteryzował wspomnianego twórcę i dostawcę systemów klasy ERP. Omówił również główne funkcjonalności i możliwości autorskiego oprogramowania tej firmy. – Przykład wdrożenia oprogramowania SENTE eSystem w firmie Abakus dowodzi, jak ważny jest etap planowania i szczegółowa analiza potrzeb firmy zamawiającej oprogramowanie, by odbyło się ono z powodzeniem. Tylko, jeśli wyeliminuje się błędy na tym etapie, firma może uniknąć niepotrzebnych kosztów w trakcie wdrożenia oraz późniejszej eksploatacji systemu – mówi mgr Maciej Serafin.

Oprócz tego, dyplomant scharakteryzował szczegółowo sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i przedstawił rozwój systemów zintegrowanych na przestrzeni ostatniego 40. lecia. Opisał także polski rynek dostawców systemów ERP. Omówił także różne metodyki i dobre praktyki, jak również niepowodzenia i czynniki sukcesu związane z wdrożeniami oprogramowania zintegrowanego. Obrona pracy odbyła się 4. listopada 2009 roku, komisja egzaminacyjna przyznała magistrantowi ocenę bardzo dobrą.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu