Raport tygodniowy Gold Finance

Z badań ankietowych, przeprowadzanych przez Narodowy Bank Polski wynika, że banki przewidują dalsze niewielkie zaostrzenie polityki w zakresie kredytów konsumpcyjnych, mieszkaniowych oraz długoterminowego finansowania przedsiębiorstw. W przypadku kredytów konsumpcyjnych aż 40% banków zapowiada zaostrzenie kryteriów, dla kredytów mieszkaniowych jedynie 11%. Połowa banków spodziewa się zwiększenia popytu na kredyty mieszkaniowe.

Więcej pieniędzy w funduszach emerytalnych

Z raportu firmy Analizy Online, monitorującej rynek funduszy wynika, że wartość środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych wyniosła w październiku 172,5 mld zł i była o 2,5% wyższa niż we wrześniu. Wzrost ten wynika głównie z przekazania środków z ZUS. W niewielkiej skali związany był z wynikami zarządzania funduszami.

Drugi filar w dwóch częściach

Rząd planuje zmianę podziału składki w ramach drugiego filaru systemu emerytalnego. Według nowych propozycji do OFE trafiałoby nie 7,3% składki emerytalnej, jak dotychczas, lecz 3%. Różnica trafiałaby do ZUS i była inwestowana w obligacje skarbowe. To rozwiązanie pozwoliłoby zmniejszyć dotację do ZUS o 13 mld zł i dałoby szansę, że dług publiczny nie przekroczy w przyszłym roku 55% PKB.

Rodzina na Swoim coraz większa

W październiku udzielono 3200 kredytów w ramach rządowego programu wspierania budownictwa mieszkaniowego Rodzina na Swoim. Ich łączna wartość wyniosła 575,2 mln zł. W wrześniu wartość 3070 udzielonych kredytów wyniosła prawie 550 mln zł. Od początku istnienia programu, czyli od stycznia 2007 r. udzielono 35,6 tys. kredytów o wartości 5,665 mld zł. Z tej liczby aż 25,4 tys. kredytów o wartości 4,377 mld zł udzielono w tym roku.

Kalendarium wydarzeń nadchodzącego tygodnia 9.11.2009-13.11.2009

Nadchodzący tydzień przyniesie nieco mniej danych i wydarzeń gospodarczych, niż poprzednie. Rynki finansowe będą więc musiały radzić sobie o „własnych siłach”. Czasem wychodzi im to na dobre. Ale też pełnej sielanki nie ma co się spodziewać. Jeśli chodzi o naszą gospodarkę, we wtorek poznamy saldo na rachunku bieżącym, czyli efekt rozliczeń finansowych z zagranicą. Publikacja ta może wywrzeć pewien wpływ na sytuację na naszym rynku walutowym. W piątek natomiast dowiemy się o ile wzrosły ceny towarów i usług konsumpcyjnych, czyli ile wyniósł wskaźnik inflacji. Można się spodziewać, że będzie on niższy niż poprzedni, wynoszący 3,4%.

Nieco więcej danych napłynie ze strefy euro. W poniedziałek poznamy wartość wskaźnika nastroju inwestorów i analityków Sentix. Od pewnego czasu rynki reagują na jego odczyt. We wtorek opublikowany zostanie wskaźnik nastrojów niemieckich przedsiębiorców instytutu ZEW. Nie zabraknie też „twardych” danych. W poniedziałek poznamy dynamikę produkcji przemysłowej w Niemczech, a w czwartek w strefie euro, w piątek zaś wstępne dane o PKB w trzecim kwartale w Niemczech i strefie euro.

Nieco oddechu dadzą nam Stany Zjednoczone. Pierwsze dane, dotyczące liczby wniosków o kredyt hipoteczny, pojawią się dopiero w środę. Na sytuację na rynku paliw może mieć wpływ czwartkowa informacja o stanie zapasów ropy naftowej. Ostatnio dane te robiły sporo zamieszania, choć zmiany cen były raczej krótkotrwałe. Na kondycję dolara może mieć wpływ piątkowa publikacja danych dotyczących bilansu handlu zagranicznego. Na sytuację na giełdzie może zaś podziałać odczyt wskaźnika nastrojów konsumentów.

Poniedziałek, 9 listopada

Euroland

 • 10.30 indeks nastrojów inwestorów i analityków Sentix w listopadzie (poprzednia wartość -12,6 punktu)

Niemcy

 • 12.00 produkcja przemysłowa we wrześniu (poprzednia wartość 1,7% miesiąc do miesiąca)

Wtorek, 10 listopada

Polska

 • 14.00 saldo rachunku bieżącego we wrześniu (poprzednia wartość -69 mln euro)

Niemcy

 • 8.00 inflacja na poziomie konsumentów (CPI) w październiku (poprzednia wartość -0,3% rok do roku)
 • 11.00 indeks nastrojów w gospodarce instytutu ZEW za listopad (poprzednia wartość 56 punktów)

Wielka Brytania

 • 10.30 bilans handlu zagranicznego we wrześniu (poprzednia wartość -6,24 mld funtów)

Środa, 11 listopada

Wielka Brytania

 • 10.30 stopa bezrobocia we wrześniu ( poprzednia wartość 7,9%)

USA

 • 13.00 liczb wniosków o kredyt hipoteczny (poprzednia wartość 8,2%)

Czwartek, 12 listopada

Euroland

 • 11.00 produkcja przemysłowa we wrześniu (poprzednia wartość 0,9% miesiąc do miesiąca)

USA

 • 14.30 liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych
 • 17.00 zmiana zapasów ropy naftowej (poprzednia wartość -3,9 mln baryłek)

Piątek, 13 listopada

Polska

 • 14.00 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku (poprzednia wartość 3,4% rok do roku)

Japonia

 • 5.30 produkcja przemysłowa we wrześniu (prognoza 1,4% miesiąc do miesiąca, poprzednia wartość 1,6% miesiąc do miesiąca)

Niemcy

 • 8.00 PKB w trzecim kwartale (poprzednia wartość 0,3% kwartał do kwartału)

Francja

 • 8.45 inflacja na poziomie konsumentów w październiku (poprzednia wartość -0,4% rok do roku)

Euroland

 • PKB w trzecim kwartale (poprzednia wartość -0,2% kwartał do kwartału)

USA

 • 14.30 bilans handlu zagranicznego we wrześniu (poprzednia wartość -30,71 mld dolarów)
 • 14.30 ceny importu w październiku (poprzednia wartość 0,1% miesiąc do miesiąca)
 • 14.30 ceny importu bez ropy naftowej w październiku (poprzednia wartość 0,6% miesiąc do miesiąca)
 • 14.30 ceny eksportu w październiku (poprzednia wartość -0,3% miesiąc do miesiąca)
 • 14.30 ceny eksportu bez towarów rolniczych w październiku (poprzednia wartość 0% miesiąc do miesiąca)
 • 15.55 indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu w Michigan za listopad (poprzednia wartość 70,6 punktu)

Prognozy na przyszły tydzień

W środę i czwartek byki miały już nadzieję na zakończenie korekty na rynku akcji. Jednak piątkowe złe dane, dotyczące wzrostu bezrobocia w Stanach Zjednoczonych do 10,2% oraz większy niż się spodziewano spadek miejsc pracy, zdecydowanie popsuły nastroje. Spadkowy scenariusz wciąż wydaje się najbardziej prawdopodobny w ciągu najbliższych dni. By doszło do jego zanegowania i powrotu do zwyżek muszą pojawić się nowe, silne impulsy. Szansa, że nastąpi to już w nadchodzącym tygodniu jest raczej niewielka.

Roman Przasnyski, Gold Finance

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu