Po co biznesowi psychologia?

„Psychologia w biznesie. Biznes w psychologii” to tytuł konferencji organizowanej wspólnie przez firmę reklamy zewnętrznej Cityboard Media oraz Instytut Psychologii Ekonomicznej SWPS. Odbędzie się ona 17 listopada 2009 roku w siedzibie głównej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10:00, a zakończy o 14:15. Otworzy je wykład na temat psychologicznych strategii wpływu społecznego stosowanych w kampaniach marketingowych (dr hab. Wojciech Cwalina, SWPS). W dalszej części będzie można posłuchać o przyczynach problemów komunikacyjnych (dr Kinga Padzik, SWPS), o czynnikach decydujących o przewadze konkurencyjnej (Marta Bryła, Cityboard Media), o roli badań i ich wykorzystaniu z korzyścią dla marki (Agnieszka Sora, GfK Polonia) oraz o przyczynach rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami a wynikami badań (dr Robert Mackiewicz, SWPS). Na zakończenie odbędzie się dyskusja panelowa „Po co biznesowi psychologia?” moderowana przez prof. Andrzeja Falkowskiego z SWPS. Szczegółowy program spotkania jest dostępny na stronie Cityboard Media.

Konferencja odbędzie się w auli im. T. Tomaszewskiego, w siedzibie główniej SWPS przy ulicy Chodakowskiej 19/31 w Warszawie. Wstęp jest wolny, ale ze względu na ograniczoną ilość miejsc obecność należy potwierdzić wysyłając e-maila na adres: instytut@cityboard.pl.

– Konferencja podejmuje zagadnienia współpracy biznesu ze środowiskami akademickimi w dziedzinie psychologii. Prezentowane wykłady pokażą zatem na czym polega łączenie praktyki z teorią: z jednej strony takie połączenie jest podstawą w osiąganiu sukcesu w biznesie, a z drugiej przyczynia się do rozwoju kultury akademickiej wrażliwej na zewnętrzne otoczenie społeczne – mówi prof. dr hab. Andrzej Falkowski, Kierownik Katedry Psychologii Marketingu w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

– Przenikanie się świata nauki i praktyki to niezwykle cenne doświadczenie dla obu stron. Praktycy uzyskują dostęp do najnowszej wiedzy, wyników badań, technologii, innowacji, a kadra naukowa otrzymuje informację zwrotną, na ile nowa nauka daje się asymilować i komercjalizować. Praktycy wprowadzają dalej doświadczenia nauki do domów konsumentów. Zacieśnianie tej współpracy jest dla nas niezwykle istotne – chcemy aby Klienci Cityboard Media wiedzieli, że dajemy im najwyższą jakość i dostęp do osiągnięć współczesnej nauki – mówi Marta Bryła, Pełnomocnik Zarządu Cityboard Media.

Konferencja to kolejny poziom współpracy Cityboard Media i SWPS rozpoczętej we wrześniu 2006 r. przy okazji działalności Instytutu Cityboard Media. W marcu 2009 r. strony podpisały umowę partnerską, która zakłada organizację wykładów, warsztatów i badań poświęconych reklamie zewnętrznej, konsultację projektów badawczych oraz wsparcie projektów dydaktycznych. Jedną z ostatnich wspólnych inicjatyw jest także konkurs City Plakat, w ramach którego oceniane są najlepsze w danym miesiącu kampanie outdoorowe realizowane na nośnikach Cityboard Media.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu