Nowe narzędzia Quest Software dla SQL Server

Quest Software poszerza ofertę oprogramowania narzędziowego przeznaczonego do zarządzania SQL Server SQL o dwa rozwiązania: najnowszą wersję Spotlight on SQL Server Enterprise z funkcją monitorowania i analizowania systemów Business Intelligence (BI) oraz nowe narzędzie Foglight for SQL Server do proaktywnego wykrywania, diagnostyki i rozwiązywania problemów wydajnościowych SQL Server.

Zastosowanie rozwiązań Business Intelligence daje firmom możliwości analiz strategicznych informacji i ich przejrzystej prezentacji, ułatwiając menedżerom podejmowanie odpowiednich decyzji biznesowych. Jednak często okazuje się, że w środowisku SQL Server tradycyjne techniki monitorowania nie obsługują zasadniczych podsystemów BI, takich jak SQL Server Analysis Services (SSAS). Rozwiązaniem, które może w tym obszarze pomóc administratorom baz danych jest najnowsza wersja Spotlight on SQL Server Enterprise – zaawansowanego rozwiązania firmy Quest Software do monitoringu i bieżącej diagnostyki wydajności serwerów.

Aktualna wersja Spotlight on SQL Server Enterprise oferuje w pełni zintegrowane możliwości monitoringu i diagnostyki dla SSAS. Zapewnia podgląd wszystkich komponentów i procesów krytycznych w przejrzystej konsoli graficznej, co pozwala w łatwy sposób znajdować i identyfikować obszary oraz elementy powodujące spadek wydajności. Spotlight dostarcza administratorom baz danych szczegółowe dane na temat wydajności pakietu Analysis Services w postaci graficznego, łatwego do zrozumienia podglądu struktury architektury SSAS.

“Dzięki usprawnieniom Microsoft w obszarze Business Intelligence, SSAS jest coraz częściej wybierany przez firmy, stając się krytyczną częścią przedsiębiorstwa.” – powiedział Ari Weil, product manager, produkty SQL Server, Quest Software. “Spotlight jest rozwiązaniem dla administratorów baz danych przeznaczonym do całościowego podglądu środowiska bazy danych oraz przedsiębiorstwa. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest pełna integracja diagnostyki dla SQL Server oraz SSAS w jednym rozwiązaniu. Ponadto prostota i intuicyjność prezentacji danych pomagają administratorom baz danych w zarządzaniu SSAS.”

Spotlight on SQL Server Enterprise oferuje także zautomatyzowaną diagnostykę pracy procesora. Z jednej konsoli zapewnia szczegółowy wgląd w pracę CPU zarówno z perspektywy SQL Server, jak i Windows. Daje to możliwość współpracy administratorów baz danych i systemów oraz wspólne rozwiązywanie problemów wydajnościowych.

Nowa wersja Spotlight on SQL Server posiada również linki zintegrowane bezpośrednio z konsolą do portalu SQLServerPedia: http://www.sqlserverpedia.com/SQLServerPedia Dzieki temu użytkownicy mają dostęp do szczegółowych informacji dotyczących wydajności SQL Server m.in. poprzez blogi ekspertów, wikipedię czy samouczki wideo.

Drugim nowym produktem Quest Software debiutującym na rynku w listopadzie br. jest Foglight for SQL Server. Rozwiązanie oparte na sieci Web oferuje zaawansowane funkcje monitoringu wydajności w systemie 24/7. Umożliwia w czasie rzeczywistym w pełni zdalny monitoring całej infrastruktury SQL Server. W nowym narzędziu wykorzystano sposób zbierania danych i metrycznych prezentacji – znane już z rozwiązania Spotlight on SQL Server. Foglight for SQL Server wyróżnia się także szybką i łatwą instalacją oraz przyjaznym dla użytkownika graficznym interfejsem. Ponadto posiada zintegrowane konsole, funkcje sterowania kolejnością zadań oraz system wczesnego ostrzegania, który powiadamia o zbliżających się problemach, umożliwiając ich natychmiastowe rozwiązanie

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu