Nordea Bank Polska wśród największych banków finansujących ZUS

6 listopada 2009r. Bank Nordea, działając w konsorcjum banków zawarł umowę o finansowaniu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Łączna wartość przyznanych kredytów obrotowych wynosi 800 mln zł, z czego 200 mln zł jest udziałem Nordea Banku.
Konsorcjum, w którym Nordea uczestniczy razem z PKO BP, Pekao S.A i BRE Bankiem udostępniło Zakładowi 6-miesięczny kredyt obrotowy. Wkład każdego z uczestników w finansowanie ZUS jest jednakowy – wynosi 200 mln zł.

Dla banku Nordea jest to już drugi tak znaczący kredyt dla ZUS. 5 października 2009 bank udzielił Zakładowi rocznego kredytu obrotowego na kwotę 800 mln zł.- Finansowanie ZUS, którego podejmujemy się wspólnie z naszymi partnerami z konsorcjum, świadczy o płynności i dobrej kondycji finansowej Nordea Bank Polska i Grupy Nordea. Ten potencjał wykorzystamy także angażując się w kolejne duże projekty – zapowiada Sławomir Żygowski, Wiceprezes Zarządu Nordea Bank Polska do spraw Bankowości Korporacyjnej.

Umowa została zawarta na warunkach rynkowych – oprocentowanie kredytów oparte jest na stawce WIBOR powiększonej o marżę konsorcjum banków. Oferta konsorcjum została wybrana w wyniku przetargu publicznego.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu