Lokaty versus konta oszczędnościowe – raport Bankier.pl i NewsPoint

NewsPoint wraz z portalem finansowym Bankier.pl przygotował raport dotyczący lokat i rachunków oszczędnościowych. Analizie poddano artykuły w polskich serwisach internetowych z okresu ostatniego półrocza.
Zagrożenie kryzysem na rynku finansowym spowodowało dążenie instytucji finansowych do zwiększania depozytów na wypadek problemów ze spłatami kredytów przez polskich kredytobiorców. Stąd nowe, atrakcyjne oferty różnego typu lokat, a także rachunków oszczędnościowych i intensywna promocja oferty – także za pomocą mediów.

Analitycy NewsPoint i Bankier.pl przeanalizowali artykuły na temat lokat i rachunków oszczędnościowych w polskich portalach internetowych, które ukazały się pomiędzy lipcem a listopadem 2009 r. (w zestawieniu artykułów na temat rachunków i lokat zakres ich przeszukiwania został ograniczony do czterech miesięcy, ze względu na dużą ilość danych). Tematyka związana z lokatami znacząco zdominowała portale – każdy tydzień to przeciętnie ponad 300 publikacji na ten temat. Rachunki oszczędnościowe nie cieszą się aż taką popularnością – na ich temat ukazuje się od około 15 do 50 artykułów tygodniowo.

Wykres 1 – artykuły o lokatach i rachunkach oszczędnościowych
tab1
Porównana została również liczba artykułów mówiąca na temat wzrostu lub spadku oprocentowania lokat w portalach internetowych monitorowanych przez NewsPoint. W maju 2009 r. tak samo często pisało się o wzroście oprocentowania lokat, co o jego spadku. Czerwiec, lipiec i sierpień 2009 r. był okresem, w którym zdecydowanie częściej pisało się o wzroście oprocentowania lokat. We wrześniu proporcje się odwróciły – portale pisały przede wszystkim o spadku oprocentowania lokat. W październiku proporcje obydwu rodzajów artykułów ponownie były wyrównane – tyle samo pisano o wzroście, co o spadku oprocentowania lokat.

Wykres 2 – artykuły o wzroście i spadku oprocentowania lokat
tab2

W przypadku oprocentowania kont oszczędnościowych sytuacja wyglądała nieco inaczej. Tyle samo pisano o wzroście oprocentowania, co o jego spadku – może to wynikać z niejednorodnej polityki banków w tym zakresie. Wyraźny wzrost publikacji na temat spadku oprocentowania kont oszczędnościowych dał się zauważyć we wrześniu i w październiku 2009 r., kiedy to większość banków zdecydowała, że jednak nie jest to najlepsza metoda pozyskiwania depozytów.

Wykres 3 – artykuły o wzroście i spadku oprocentowania kont oszczędnościowych
tab3
Wykres 4 – Wzrosty i spadki oprocentowania: lokaty versus konta

tab4

Ponieważ tematyka lokat cieszy się znacznie większą popularnością niż tematyka rachunków, także publikacji na temat oprocentowania lokat jest więcej niż publikacji na temat oprocentowania rachunków. Da się jednak zaobserwować pewien wspólny trend – wzrost publikacji na temat spadku oprocentowania we wrześniu 2009 r. w przypadku zarówno kont, jak też lokat.

Wojna depozytowa, przed wyniszczającymi skutkami której ostrzegał Prezes Morawiecki, wygasła na dobrą sprawę jeszcze przed majem bieżącego roku. To wtedy średnie oprocentowanie lokat spadło poniżej poziomu faktycznej rentowności – zyski z depozytów, po odjęciu „podatku Belki”, plasowały się poniżej poziomu inflacji. Ofiarami „wojny” padły banki, zmuszone rezerwować środki na wypłaty „wysokich” odsetek. Kto wygrał? Przede wszystkim aktywni klienci, którzy zdążyli skorzystać z wysokooprocentowanych lokat.

Jednak rynek międzybankowy odżył. Zaufanie w branży zaczęło wzrastać, wobec czego kosztowne pozyskiwanie gotówki od klientów straciło sens – półrocze obfitowało w informacje o spadku oprocentowania lokat. Obecnie możemy mówić o swoistej stabilizacji – zarówno oprocentowanie lokat, jak i kont oszczędnościowych oscyluje wokół tych samych, niezbyt wysokich wartości. Pewną szansę na „dodatkowy zysk” mogą jeszcze oferować lokaty „antybelkowe” – choć wokół nich rozpętały się obecnie kontrowersje związane z podatkami. Po kolejnych zniżkach, każda informacja o wysokooprocentowanym produkcie depozytowym budzi duże zainteresowanie – choć następnej oferty dwucyfrowej – nawet z „gwiazdką” – w najbliższym czasie raczej nie zobaczymy. – komentuje Michał Kryński, zastępca redaktora naczelnego „Przeglądu Finansowego” Bankier.pl.

Metodologia raportu

Podsumowanie przygotowano przy wykorzystaniu usługi monitorowania internetu NewsPoint (www.NewsPoint.pl). Sprawdzono ilość artykułów dla następujących kombinacji haseł:

  1. frazy „lokata” i „bank” (ograniczyło to wyniki do lokat finasowych i pozwoliło pominąć informacje o wynikach sportowców);
  2. fraza „rachunek oszczędnościowy” i „konto oszczędnościowe” (nazwy te stosowane są zamiennie);
  3. fraza „oprocentowanie kont oszczędnościowych” i „oprocentowanie rachunków oszczędnościowych” oraz „rośnie” „wzrosło” „podwyższyło się” „zwiększyło się” „wyższe”;
  4. fraza „oprocentowanie kont oszczędnościowych” „oprocentowanie rachunków oszczędnościowych” „spadło” „spada” „zmniejszyło się” „niższe”;
  5. fraza „oprocentowanie lokat” i „rośnie” „wzrosło” „podwyższyło się” „zwiększyło się” „wyższe”;
  6. ·    fraza „oprocentowanie lokat” i „spadło” „spada” „zmniejszyło się” „niższe”.

Analizie ilościowej poddano artykuły z okresu 1 maja 2009 r. – 31 października 2009 r. (dla frazy „lokata” i „bank” przyjęto okres 1 lipca 2009 r. – 31 października 2009 r., ze względu na dużą ilość danych).

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu