Kasy fiskalne – zniknie niepewność?

Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o VAT zawierający m.in. wytyczne do wydawania rozporządzenia zwalniającego z obowiązku stosowania kas fiskalnych w 2010 r. wraz z projektem aktu wykonawczego. Konfederacja Pracodawców Polskich doceniając ten fakt zwraca jednocześnie uwagę na realia polskiego procesu ustawodawczego, który nie daje gwarancji na wejście w życie nowelizacji przed końcem tego roku. Konfederacja podkreśla, ze w ubiegłych latach w okresie świątecznym polscy przedsiębiorcy w niepewności czekali na nowe przepisy, które zwolniłyby ich z obowiązku korzystania z kas fiskalnych.Ci, którzy nie znaleźli się w rozporządzeniu, mieli zaledwie kilka dni na zakup kasy fiskalnej, przeszkolenie pracowników oraz ustalenie odpowiednich procedur. Dlatego też stosunkowo wczesne skierowanie nowelizacji do pierwszego czytania jest szansą na uniknięcie „świątecznej niepewności” przedsiębiorców w przyszłości. Wpisywałoby się to pozytywnie w zgłaszane przez pracodawców postulaty prowadzenia działalności gospodarczej w przewidywalnym środowisku prawnym. KPP postuluje również, aby w przyszłości wprowadzić zwolnienie z obowiązku korzystania z kas rejestrujących nie w drodze rozporządzenia, ale wprost w ustawie o podatku od towarów i usług. Byłoby to zbieżne z normami konstytucyjnymi, które w przypadku rozwiązań podatkowych wymagają formy ustawowej.

Taka forma prawna jest bardziej „stabilna” niż rozporządzenie. Nowelizacja ustawy związana jest wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 16 lipca 2009 r., w którym sędziowie uznali wytyczne do wydania rozporządzenia zwalniającego za zbyt mało precyzyjne. Jednocześnie Trybunał zezwolił na stosowanie dotychczasowych przepisów jeszcze do kwietnia przyszłego roku. Dlatego też Konfederacja Pracodawców Polskich sugeruje, by w przypadku opóźnień w pracach parlamentarnych Ministerstwo Finansów miało już przygotowany plan awaryjny, polegający na wydaniu rozporządzenia zwalniającego, opartego na wytycznych obowiązujących do kwietnia 2010 roku.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu