Avaya wprowadza nowy ogólnoświatowy program dla partnerów handlowych

Firma Avaya poinformowała o uruchomieniu ogólnoświatowego programu Avaya Connect, który zapewni partnerom handlowym większą rentowność i szybszy rozwój. Nowy program jest efektem poważnej reorganizacji dotychczasowych programów dla partnerów handlowych firmy ― wcześniejsze inicjatywy połączono w jeden ujednolicony na skalę światową system, w ramach którego uproszczono procesy, zasady określania cen, szkolenia i wymagania certyfikacyjne, umożliwiając jednocześnie partnerom handlowym lepszą obsługę klientów. Informację tę podano do wiadomości publicznej na odbywającej się w Pradze konferencji dla partnerów 2010 Avaya EMEA Partner Conference.

Program Avaya Connect pozwoli partnerom handlowym rozwinąć prowadzoną działalność biznesową poprzez zwiększenie korzyści finansowych, zapewnienie większego wsparcia technicznego, marketingowego i handlowego oraz udostępnienie wyjątkowo skutecznego, uproszczonego programu szkoleń i certyfikacji. Ten ogólnoświatowy program uwzględnia również potrzeby różnych rodzajów partnerów ― od integratorów systemów i usługodawców po małe i średnie firmy zajmujące się dystrybucją.

„Idea jest prosta. Zacieśniając współpracę z naszymi partnerami i umożliwiając im osiąganie sukcesów, możemy zwiększyć zasięg naszej działalności i lepiej obsługiwać klientów” ― powiedział Jakub Abramczyk, dyrektor zarządzający Avaya Polska. „Program Avaya Connect pomaga zachęcać klientów do wyboru rozwiązań firmy Avaya, umożliwia partnerom firmy przedstawianie oferty jej innowacyjnych produktów i usług większej liczbie klientów oraz oferuje klientom większe możliwości wyboru zapewniające rozwój ich działalności biznesowej”.

Znaczne korzyści finansowe, większe uproszczenie, lepsza obsługa klienta

Nowy program Avaya Connect obejmuje liczne usprawnienia i korzyści finansowe dla partnerów handlowych, w tym obowiązujący na całym świecie wielopoziomowy system upustów oraz nowe programy zachęt biznesowych wspomagających rozwój i finansowanie, które pomagają zwrócić uwagę klienta na danego producenta i partnera, zwiększyć penetrację rynku i podnieść wskaźnik sfinalizowanych transakcji.

Firma Avaya uprościła szereg ważnych elementów programu i procesów transakcyjnych, dzięki czemu partnerzy będą mogli szybciej reagować na pojawiające się możliwości handlowe. Jeden nowy, obowiązujący na całym świecie cennik ułatwi klientom zrozumienie zasad określania cen i pomoże partnerom szybciej opracowywać wyceny. Ponadto program Avaya Connect upraszcza proces składania przez nowych partnerów wniosków o przyjęcie do programu i pozwala na ich wypełnienie w bardzo krótkim czasie. Partnerzy mają również dostęp do szerszej gamy usług wsparcia marketingowego oraz kompleksowych zasobów technicznych i projektowych.

Szkolenia i certyfikacja

Nowy model szkoleń przyjęty w programie Avaya Connect pozwala partnerom zaoszczędzić czas i pieniądze, ułatwiając jednocześnie zdobywanie kwalifikacji technicznych w zakresie rozwiązań i usług firmy Avaya. Zakłada on przejście ze szkoleń produktowych na szkolenia oparte na rozwiązaniach, poświęcone cyklom życia rozwiązań do ujednoliconej komunikacji, centrów kontaktowych oraz rozwiązań dla małych i średnich firm ― od ich zaprojektowania, poprzez sprzedaż i integrację, aż po serwis. To kompleksowe podejście pozwala partnerom lepiej zaspokajać potrzeby klientów, obecnie i w przyszłości.

Nowy program szkoleń został znacznie uproszczony ― pierwotnie obejmował 97 ścieżek nauczania i certyfikacji, obecnie składa się z 13 ścieżek opartych na rozwiązaniach, co pozwala znacznie skrócić i uprościć procedurę zdobywania certyfikatu. Program nauczania w ramach każdej ścieżki został zoptymalizowany i skondensowany, aby zminimalizować czas oderwania uczestników szkoleń od ich bieżących obowiązków. W niektórych przypadkach udało się skrócić czas szkoleń nawet o 50%. Ponadto w ramach nowego programu udostępniono na całym świecie więcej zajęć prowadzonych przez instruktorów i kursów wirtualnych, co pozwala uczestnikom zdobywać kwalifikacje pod opieką instruktora oraz korzystać z najnowszych zdalnych technologii laboratoryjnych bez potrzeby odbywania dalekich podróży.

Certyfikaty różnych szczebli i specjalizacje dla partnerów

W ramach programu Avaya Connect uproszczono wymagania stawiane partnerom i procesy związane ze zdobywaniem certyfikatów na poziomach Platinum, Gold, Silver i Authorized. Zapewniono też większą spójność procedur na skalę międzynarodową, aby umożliwić partnerom rozszerzanie zakresu działalności na całym świecie. Partnerom, którzy zdobywają certyfikaty i kompetencje z wyższych poziomów oraz nowe specjalizacje, program Avaya Connect oferuje większe korzyści i wyższe upusty.

Firma Avaya umożliwia również zdobywanie specjalizacji w zakresie usług (Services Expert) oraz obsługi małych i średnich przedsiębiorstw (Small and Medium Enterprise Expert) na całym świecie. Są one przyznawane partnerom, którzy rozwinęli działalność usługową lub obsługę małych i średnich przedsiębiorstw. Obydwie te specjalizacje były dawniej dostępne jedynie w Ameryce Północnej .

Nowy program obejmuje również element przypisania geograficznego (Geographic Designation), aby umożliwić lepsze zaspokajanie potrzeb klientów międzynarodowych oraz partnerów, którzy ich obsługują. Przypisanie do szczebla regionalnego lub globalnego pomoże tym klientom znaleźć partnerów, którzy odpowiednio zaspokoją ich potrzeby, a jednocześnie pozwoli skorzystać ze scentralizowanych zasobów, gdy będzie to miało sens.

„Jedną z kluczowych cech nowego programu Avaya Connect jest to, że autorzy programu uwzględnili odmienność potrzeb różnych rodzajów partnerów ― od integratorów systemów i usługodawców po małe i średnie firmy zajmujące się dystrybucją. W poprzednich programach firmy Avaya tego nie było” ― powiedział Phil Adams, dyrektor ds. sprzedaży systemów w firmach dystrybucyjnych Nimans i Rocom.

Program Avaya Connect zostanie uruchomiony na całym świecie 1 lutego 2010 r., aby umożliwić dotychczasowym partnerom przejście na nowe zasady do lutego 2011 r.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu