PATENTUS S.A. zadebiutuje w poniedziałek na GPW

Akcje Patentus S.A. zadebiutują w najbliższy poniedziałek, 9 listopada br., na  Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wartość oferty publicznej Spółki wyniosła 6,9 mln zł brutto.

Patentus S.A. specjalizuje się w produkcji maszyn i urządzeń górniczych oraz konstrukcji stalowych. Spółka będzie 11 debiutantem w tym roku i 377 podmiotem notowanym na głównym parkiecie.

W ramach oferty publicznej Spółka przydzieliła 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii F w cenie 2,30 zł za akcję. W transzy dużych inwestorów zostały objęte wszystkie oferowane akcje (2.700.000 sztuk). Jednocześnie duże zainteresowanie akcjami Spółki spowodowało redukcję zapisów w transzy małych inwestorów o 89,64% (zaoferowano 300.000 sztuk). Poza papierami nowej emisji, Patentus S.A. wprowadzi do obrotu na rynku regulowanym GPW akcje serii D w liczbie 5.250.000 oraz serii E w liczbie 3.125.000.

Pozyskane środki w kwocie 6,9 mln złotych brutto Spółka przeznaczy na:
1.    Poszerzenie zakresu świadczonych usług poprzez rozbudowanie wydziału obróbki skrawaniem i wyposażenie go dodatkowo w maszyny skrawające sterowane numerycznie,
2.    Usprawnienie procesu zarządzania przedsiębiorstwem poprzez zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania.
3.    Zbudowanie grupy ze średnich firm produkujących maszyny i urządzenia oraz dla przemysłu.
4.    Rozwój działalności eksportowej poprzez nawiązanie współpracy z firmami chińskimi.

Oferującym akcje Patentus S.A. był Dom Maklerski BOŚ S.A.

Patentus S.A. poinformował wcześniej, że w I półroczu bieżącego roku osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 35 mln zł, a zysk netto wyniósł 4,5 mln zł. Spółka planuje w 2009 roku osiągnąć 70 mln zł przychodów ze sprzedaży, a także 7 mln zł zysku netto.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu