Pracodawcy ocenili działalność Sejmu

Dziś mija rocznica dwuletniej działalności Sejmu. Konfederacja Pracodawców Polskich przygotowała z tej okazji analizę prac parlamentarnych oraz ranking najlepszych dla przedsiębiorców uchwalonych ustaw, największych bubli prawnych i najbardziej wyczekiwanych przez polskie firmy aktów.

– Wprawdzie z naszych wyliczeń wynika, że 57 proc. wszystkich ustaw przyjętych przez Izbę Niższą w ciągu ostatnich dwóch lat dotyczy właśnie przedsiębiorców, ale nadal jesteśmy dalecy od optymizmu i czujemy ogromny niedosyt – mówi Andrzej Malinowski, prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich.

– Prowadzenie firmy w Polsce nadal przypomina tor przeszkód. Kolejne ekipy rządzące obiecują przedsiębiorcom mniej formalności i biurokratyzacji, ale realizacja tych obietnic nadal pozostawia wiele do życzenia – mówi Andrzej Malinowski, prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich.

Na podstawie analizy projektów ustaw, które w ciągu ostatnich dwóch lata zajmował się Sejm, można dojść do wniosku, że problemy przedsiębiorców szczególnie leżą na sercu naszym parlamentarzystom. W końcu spośród 874 zgłoszonych w ciągu ostatnich 24 miesięcy projektów ponad połowa dotyczyła właśnie w mniejszym lubi większym stopniu działalności naszych firm.

– A statystyki mówiące o efektywności ich legislacji są jeszcze bardziej świetlane. Prawie sześć na dziesięć uchwalonych ustaw dotyka bezpośrednio przedsiębiorców. Ale skoro jest tak dobrze, to czemu jest tak źle – pyta Adam Ambrozik, ekspert KPP. Bo jak podkreśla Konfederacja, statystyki to jednak nie wszystko. Ważna jest przede wszystkim jakość stanowionego prawa i jego przydatność dla prowadzących działalność gospodarczą. A w tej kwestii jest w Polsce jeszcze wiele do zrobienia.

– Dlatego z okazji tej okrągłej rocznicy chcielibyśmy życzyć naszym parlamentarzystom determinacji w walce o interesy pracodawców oraz zrozumienia, że to oni są siłą napędową naszej gospodarki. Przejrzyste i efektywne proprzedsiębiorcze prawo to najlepszy sposób na walkę ze spowolnieniem gospodarczym – mówi prezydent Malinowski.

W liczbach:
1.    53 – tyle odbyło się posiedzeń Sejmu
2.    874 – tyle zgłoszono projektów
3.    454 – tyle ze zgłoszonych projektów dotyczyło przedsiębiorców, co stanowi około 52% wszystkich
4.    263 – tyle uchwalono ustaw dotyczących przedsiębiorców, co stanowi 30% wszystkich zgłoszonych projektów i 57% spośród wszystkich uchwalonych projektów ustaw

Ranking Konfederacji Pracodawców Polskich

Najważniejsze dla przedsiębiorców, uchwalone ustawy:

1.    Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – wprowadzono nowe zasady prowadzenia kontroli u przedsiębiorców.
2.    Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno prywatnym – zupełnie nowy akt prawny, który wreszcie dał impuls dla rozwoju tej formy współpracy biznesu z państwem.
3.    Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (czeka na podpis Prezydenta) – implementowano do polskiego porządku prawnego trzy dyrektywy wspólnotowe dotyczące m.in. miejsca świadczenia usługi w transakcjach B2B, sposobu uzyskiwania zwrotu podatku pobranego za granicą, zmiany zasad sprawozdawczości VAT.

Ustawy najbardziej szkodliwe dla przedsiębiorców:

1.    Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (na etapie rozpatrzenia stanowiska Senatu) – nakłada obowiązek wypełniania deklaracji PIT za pracowników przez ich pracodawców.
2.    Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – powoduje, że przekazywanie pracownikom bonów towarowych, talonów żywieniowych itp. nie jest zwolnione z podatku dochodowego (ustalenia Komisji Trójstronnej, na których miała oprzeć się nowelizacja ustawy o PIT szły w zupełnie odwrotnym kierunku).
3.    Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji – Ustawa ta implementowała do obecnie obowiązujących przepisów wyrok TK, który na wniosek KPP zakwestionował zasady tworzenia Rad Pracowników. Jednak ustawodawca, z jednej strony uchylił niekonstytucyjne przepisy, a z drugiej „zalegalizował” Rady, które już zostały wybrane na podstawie niekonstytucyjnych przepisów.

Ustawy najbardziej oczekiwane przez przedsiębiorców:

1.    Ustawa o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa – określenie zasad odpowiedzialności urzędników za podejmowane przez nich decyzje.
2.    Ustawa zmieniająca niekorzystne zasady opodatkowania bonów towarowych – wprowadzenie stanu normalności w zakresie opodatkowania bonów towarowych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu