Podwójna zaliczka na podatek jeszcze przez dwa lata

Senat opowiedział się za przesunięciem o dwa lata wejścia życie przepisów likwidujących obowiązek zapłaty w grudniu podwójnej zaliczki na podatek dochodowy. – Nowelizacja, przerzucając koszty pokrycia ubytków budżetowych  spowodowanych spowolnieniem gospodarczym na podatników, nie jest właściwym krokiem – uważa ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich, Adam Ambrozik. – W związku z tym KPP stoi na stanowisku, że jak najszybciej należy zlikwidować obowiązek opłacania podwójnej zaliczki w grudniu – dodał.

Proponowane zmiany zakładają odsunięcie w czasie wejścia w życie niektórych, korzystnych dla przedsiębiorców przepisów. Obecnie podatnik wpłaca ostatnią zaliczkę za rok podatkowy w wysokości zaliczki uiszczanej za listopad (albo odpowiednio za III kwartał) do dnia 20 grudnia tego roku. Przyjęte, w mającej ulec nowelizacji ustawie zmiany, które miały wejść w życie 1 stycznia 2010 r., przesuwały termin wpłacania ostatniej zaliczki odpowiednio na podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek dochodowy od osób fizycznych do 20 dnia pierwszego miesiąca (lub kwartału) następnego roku podatkowego od faktycznie uzyskanego dochodu za grudzień (lub IV kwartał) roku poprzedniego.

Dzięki  przesunięciu o dwa lata terminu wejścia w życie uchwalonych przepisów, spodziewany  ubytek dochodów budżetowych szacowany na 2 mld zł,  będzie miał wpływ na budżet dopiero w roku  2012.

W ocenie Konfederacji to właśnie podatnicy ponoszą negatywne skutki sytuacji na rynku, a każda preferencja w prawie podatkowym może przyczynić się do poprawy ich gospodarczego położenia, co z kolei pozwoli szybciej odzyskać naszej gospodarce dobrą kondycję. Nieustannie zmieniane prawo podatkowe, a w szczególności odbieranie podatnikom zapisanych już w ustawie preferencji powoduje powstanie stanu niepewności prawnej, który wyklucza możliwość długofalowego planowania działalności.
Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu