Mo-BRUK inwestuje w rozwój RAF-Ekologii z korzyścią dla pracowników i środowiska naturalnego

Firma Mo-BRUK działająca w branży „czystych technologii” inwestuje w rozwój  RAF-Ekologii, spółki przejętej w grudniu 2008 roku od Rafinerii Jedlicze. Mo-BRUK za kwotę 450 tys. zł dokonał szeregu inwestycji w usprawnienie i unowocześnienie procesu termicznej obróbki odpadów przemysłowych. RAF-Ekologia jest laureatem konkursu „Firma Bliska Środowisku 2008” oraz posiada certyfikat „Przejrzysta Firma” przyznawany przez  Dun and Brandstreet.

Raf-Ekologia zajmuje się termicznym unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, w tym medycznych i weterynaryjnych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej, specjalistycznej instalacji do spalania odpadów, proces termicznej obróbki jest monitorowany i w pełni bezpieczny dla środowiska.

Józef Mokrzycki – Prezes Mo-BRUK po przejęciu Raf-Ekologii w grudniu 2008 roku deklarował utrzymanie miejsc pracy oraz podjęcie szeregu działań mających na celu poprawę efektywności działania spółki. W bieżącym roku Mo-BRUK kosztem 450 tys. zł dokonał szeregu inwestycji w usprawnienie i unowocześnienie procesu termicznej obróbki odpadów przemysłowych:

  1. –    Zmniejszono emisję do powietrza poprzez zastosowanie nowoczesnych  filtrów workowych z dozowaniem sorbacalu jako sorbenta do redukcji kwaśnych związków i dioksyn,
  2. –    Ograniczono zrzut ścieków poprzez stworzenie zamkniętego systemu obiegu wody w procesie oczyszczania spalin,
  3. –    zmniejszono kontakt pracowników  z odpadami poprzez automatyzację podawania odpadów do komory spalania,
  4. –    zmniejszono straty ciepła w procesie produkcji pary technologicznej poprzez zastosowanie wysokiej jakości materiałów izolacyjnych,
  5. –    zwiększono trwałość i żywotność komory dopalającej poprzez zastosowanie materiałów ogniotrwałych o wyższej trwałości,
  6. –    zwiększono produkcję pary technologicznej i poprawiono jakość oczyszczania spalin poprzez modernizację kotła odzysknicowego.

Od chwili przejęcia RAF-Ekologii przez Mo-BRUK poczyniliśmy szereg inwestycji i modernizacji poprawiających funkcjonowanie instalacji do termicznej obróbki odpadów – mówi Wiesław Chudy – Prokurent w RAF-Ekologii  – Osiągnęliśmy znaczące efekty ekologiczne związane z ograniczeniem emisji do powietrza, zmniejszeniem energochłonności instalacji, praktycznie zredukowaliśmy do zera zużycie wody w procesie oczyszczania spalin. Z drugiej strony zwiększyliśmy trwałość i efektywność samej instalacji, dzięki czemu  istotnie wzrosła produkcja pary technologicznej, którą dostarczamy do Rafinerii Jedlicze.

Nowe inwestycje w RAF-Ekologii to także poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Automatyzacja zadawania odpadów do komory spalania ogranicza do niezbędnego minimum kontakt pracowników z odpadami.

Dbamy o pracowników. RAF-Ekologię przejęliśmy w grudniu 2008 roku i pomimo kryzysu gospodarczego nikogo nie zwolniliśmy.  Wypełniliśmy deklarację z końca zeszłego roku, iż jako nowy właściciel spółki zapewnimy wszystkim stabilne i bezpieczne miejsca pracy – mówi Józef Mokrzycki, Prezes Firmy Mo-BRUK – Wprowadzone przez nas zmiany w RAF-Ekologii oprócz zmniejszenia oddziaływania spółki na środowisko przynoszą także znaczne oszczędności przy jednoczesnym zwiększeniu wolumenu  produkcji pary technologicznej, Podjęte działania pozwoliły firmie łagodnie przejść przez kryzys gospodarczy, z czego jesteśmy wszyscy bardzo zadowoleni.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu