Bardzo dobre wyniki BNP Paribas w III kwartale 2009

Grupa BNP Paribas wypracowała w III kwartale br. 1,3 mld euro zysku netto. Jest to o 44,8% więcej niż przed rokiem. Wyniki te potwierdziły mocną kondycję finansową banku i zdolność do generowania przychodów.

Skonsolidowane przychody Grupy w III kwartale 2009 wyniosły 10,7 mld euro, co stanowi 40-procentowy wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2008 roku.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy br. Grupa BNP Paribas uzyskała całkowity przychód w wysokości 30,1 mld euro, tj. o 33,8% więcej w porównaniu do pierwszych dziewięciu miesięcy 2008 roku. Zysk netto po trzech kwartałach 2009 wyniósł 4,5 mld euro i wzrósł o 1,8%.

Pozytywny wpływ na wynik kwartalny Grupy miały m.in. skonsolidowane po raz pierwszy w całości wyniki belgijskiego Fortis Bank SA/NV. BNP Paribas Fortis wygenerował w III kwartale 277 mln euro zysku netto, a od początku funkcjonowania w grupie BNP Paribas (od maja 2009) przyniósł jej 538 mln euro zysku netto.

Grupie BNP Paribas udało się ustabilizować koszty ryzyka oraz znacznie ograniczyć koszty operacyjne. Stosunek kosztów do przychodów po pierwszych 9 miesiącach roku 2009 wyniósł 57,1% w porównaniu do 62,6% po 3 kwartałach roku 2008. Wskaźnik kapitału podstawowego wzrósł  z 9,3% na koniec Q2 2009 do 10,0% na koniec Q3.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu