AR ORPHA – najlepszy raport roczny 2008

Już po raz czwarty raport roczny przygotowywany przez Agencję Reklamową ORPHA sp. z o.o został nagrodzony w konkursie The Best Annual Report. Organizatorzy – Instytut Ra-chunkowości i Podatków oraz Dziennik Gazeta Prawna przyznali nagrodę główną w kategorii Przedsiębiorstwa spółce KGHM Polska Miedź S.A.

Organizowany od czterech lat przez Instytut Rachunkowości i Podatków konkurs na najlepszy raport roczny jest bardzo ważnym wydarzeniem dla oceny przygotowywanych w ciągu całego roku publikacji raportowych. Ideą konkursu jest stworzenie uznanych standardów w opracowywa-niu raportów rocznych według norm MSSF/MSR i wyróżnianie najlepszych praktyk w tym zakresie. — Oceniając tegoroczne raporty szczególną uwagę przywiązywaliśmy do trzech podstawowych kryteriów: rzetelność, prawdziwość i jasność  — tłumaczył podczas gali przewodniczący kapituły konkursu prof. Waldemar Frąckowiak z firmy Frąckowiak Grant Thornton. Nagradzane są więc te publikacje, które zawierają przydatne dla
akcjonariuszy i inwestorów informacje, na podstawie których mogą oni podejmować decyzje inwestycyjne przy stosunkowo najmniejszym ryzyku.

Ponadto duże znaczenie mają estetyka i funkcjonalność realizowanych projektów a to już zadanie wyspecjalizowanych agencji.— Przygotowując raporty roczne od stro-ny redakcyjnej i graficznej zawsze ściśle współpracujemy z Klientem. Pamiętamy – podkreśla Beata Leśniewska, prezes zarządu AR ORPHA – że tego typu publikacje to kompendium wiedzy o firmie i spół-kach jej podległych. To ważne by całość była czytelna i przedstawiała jak najszerszy zakres informacji w przejrzystej i atrakcyjnej formie wizualnej. Od 1995 roku ORPHA zrealizowała ponad 50 Raportów Rocznych dla wiodących spółek giełdowych. We wszystkich poprzednich edycjach konkursu publikacje  przygotowywane przez agencję zyskiwały nagrody i wyróżnienia, zawsze znajdując się w pierwszej trójce najwyżej ocenionych publikacji.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu