Współpraca pomiędzy Politechniką Wrocławską a Rafakos S.A.

W środę 4 listopada br., w Politechnice Wrocławskiej, odbyła się uroczystość podpisania umowy o współpracy badawczo-rozwojowej pomiędzy RAFAKO S.A. oraz Politechniką Wrocławską.

Umowę parafowali: JM Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeusz Więckowski, Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką, prof. Eugeniusz Rusiński oraz ze strony RAFAKO Wiesław Różacki (Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny) oraz Krzysztof Burek (Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Handlowy).

Porozumienie dotyczy:

  1. połączenia działań Politechniki Wrocławskiej oraz firmy RAFAKO w celu rozwoju dotychczasowych, i wypromowania nowych technologii związanych z energetyką;
  2. doskonalenia kadr przez pozyskiwanie uprawnień inżynierskich i stopni naukowych, organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji naukowych i technicznych, a także publikacji.

Strony zabiegać będą także o pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania współpracy z krajowych i europejskich funduszy publicznych. Poszukiwać będą także nowych form organizacyjno-prawnych współpracy naukowo-badawczej, mających na celu rozwój przedsiębiorczości akademickiej i komercjalizację badań naukowych.

JM Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeusz Więckowski powiedział: „W umowach z naszymi partnerami pamiętamy o studentach Politechniki. To właśnie my kształcimy kadry dla gospodarki, zapewniając wysoki poziom nauczania i badań naukowych”. Rektor dodał, że umowy o współpracy pomiędzy uczelniami a przemysłem są niezwykle istotne ponieważ wiążą się z transferem technologii do gospodarki.

Prezes Wiesław Różacki stwierdził, że RAFAKO jest pomostem pomiędzy przemysłem a osiągnięciami i pracami naukowymi realizowanymi na polskich uczelniach. „Nasi projektanci, inżynierowie pracują wspólnie z naukowcami wielu uczelni, a Politechnika Wrocławska jest jedną z najważniejszych. Jesteśmy na początku drogi, którą będziemy wspólnie realizować. Chcemy być kluczem dla Politechniki, który będzie otwierał drzwi do salonów przemysłu nie tylko polskiego ale i europejskiego” – zakończył Prezes.

Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką Politechniki Wrocławskiej, prof. Eugeniusz Rusiński zauważył, że dotychczas umowy z firmą RAFAKO były realizowane głównie na Wydziale Mechanicznym i Mechaniczno-Energetycznym. Dzisiaj podpisane porozumienie obejmuje większość wydziałów uczelni. Według prof. E. Rusińskiego przyniesie to obu stronom wymierne efekty i ułatwi rozwiązywanie nowych wyzwań stawianych przez energetykę.

Po podpisaniu umowy JM Rektor i Prezes Wiesław Różacki wręczyli pełnomocnictwa koordynatorom wydziałowym PWr.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu