Redan opublikował prospekt emisyjny

W dniu 2 listopada b.r. został opublikowany prospekt emisyjny Redan S.A., zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Emisja 6 mln akcji skierowana została w lipcu bieżącego roku do nowego, znaczącego akcjonariusza Spółki – Sylwestra Cacka.

Redan S.A., operator znanych detalicznych marek odzieżowych: Top Secret, Troll i Textilmarket, przeprowadził prywatną emisję akcji. Zgodnie z przedstawionymi w prospekcie planami inwestycyjnymi pozyskane środki przeznaczane są na zwiększenie kapitału obrotowego spółki, wprowadzenie do sprzedaży nowych kolekcji oraz realizację strategii zakładającej rozwój sieci dystrybucji. Strategia zakłada dynamiczny rozwój sieci dyskontowej Textilmarket oraz kontynuację zrównoważonej rozbudowy sieci sprzedaży detalicznej marek modowych Top Secret i Troll. Obecnie sieć detaliczna Redan obejmuje blisko 350 sklepów.

W ramach prywatnej emisji Spółka oferowała 6.000.000 akcji Serii R stanowiących 22 proc. w podwyższonym kapitale. Emisja skierowana była do Sylwestra Cacka. Inwestor wpłacił do spółki 15 mln zł, czyli po 2,5 zł za każdą akcję. Funkcję oferującego akcje Redan S.A. pełnił Dom Maklerski Mercurius.

„Dzięki środkom z emisji znacząco rozwiniemy potencjał Redan. Dokapitalizowanie Spółki zapewniło firmie większą stabilność finansową i umożliwi dalszy rozwój biznesowy.” – powiedział Piotr Kulawiński, Prezes Zarządu Redan S.A.

W związku z pozyskaniem przez Redan nowego akcjonariusza struktura akcjonariatu przedstawia się następująco: Radosław Wiśniewski posiada 49,12 proc. kapitału, co stanowi 56,07 proc. głosów; Sylwester Cacek posiada 22,27 proc. kapitału, co stanowi 18,76 proc. głosów; Piengiaj Wiśniewska wraz z Ores Sp. z o.o. posiada 3,92 proc. kapitału, co stanowi 3,30 proc. głosów. Pozostałe 24,68 proc. akcji stanowiących 21,87 proc. głosów jest w wolnym obrocie giełdowym.

W dniu 21 października 2009 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan. Podjęło ono uchwały w sprawie zmiany statutu spółki oraz regulaminu obrad walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Wynikały one częściowo z wprowadzonych zmian do kodeksu spółek handlowych, a także miały na celu zwiększenie zakresu kontroli rady nadzorczej nad działaniami i kierunkiem rozwoju spółki.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu