Przyszłość inwestowania online

Minęło dziesięć lat od momentu złożenia pierwszego zlecenia w systemie transakcyjnym Inwestor online. Od samego początku serwis charakteryzował się bogatą zawartością merytoryczną oraz wartościowymi materiałami analitycznymi. Jaka jest jego przyszłość?

Usługa Inwestor online była odpowiedzią na dynamiczny rozwój nowych technologii. Dom Maklerski BZ WBK S.A. był jednym z pierwszych w Polsce, które zaoferowały usługę inwestowania przez Internet. Początkowo, w 1999 roku, zakres przekazywanych danych był ograniczony do jednej lub trzech najlepszych ofert oraz pięciu ostatnich transakcji. Po zawarciu umowy z Giełdą Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, w połowie 2000 roku umożliwiono odbiór w czasie rzeczywistym przebiegu notowań kursu jednolitego oraz notowań ciągłych.

„Wówczas Klient korzystający z internetu, w porównaniu ze swoim „tradycyjnym” kolegą, nie tylko znał bieżące oferty, ale jednocześnie uzyskał przewagę w czasie wprowadzenia zlecenia do systemu Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Było to możliwe poprzez kliknięcie oferty w tabeli notowań oraz natychmiastowe potwierdzenie formatki zlecenia wypełnionej automatycznie danymi z wybranej oferty” – wspomina Tomasz Karpiuk, Kierownik Zespołu Usług Internetowych Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.

Dom Maklerski BZ WBK S.A. był pionierem na polskim rynku we wprowadzaniu wielu funkcjonalności i usług. „Byliśmy jednym z pierwszych domów maklerskich, które zaoferowały transakcje w sieci. Już 10 lat temu wiedzieliśmy, że inwestowanie przez Internet jest przyszłością naszego biznesu, ale szybkość rozwoju tego kanału przerosła nasze oczekiwania. Decyzja mogła być tylko jedna – rozwój usług elektronicznych stał się naszym strategicznym priorytetem. Obecnie, za pośrednictwem Internetu, umożliwiamy inwestowanie na największych giełdach światowych. Nie mam wątpliwości, że dzisiejszą pozycję rynkową Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. zawdzięczamy w dużej mierze serwisowi Inwestor online” – mówi Mariusz Sadłocha – Prezes Zarządu.

W 2001 roku Dom Maklerski BZ WBK S.A. zaproponował swoim Klientom serwis WAP na telefony komórkowe, od 2002 roku alerty cenowe oraz czaty z analitykiem. Od 2003 roku możliwe jest składanie zleceń na rynkach zagranicznych a od 2004 roku obecne są notowania giełd amerykańskich w czasie rzeczywistym. Od dwóch lat można skorzystać z usługi Inwestor mobile, która pozwala na bieżącą obserwację sytuacji i składanie zleceń za pomocą telefonu komórkowego lub palmtopa z dostępem do internetu. Wszystkie te usługi Dom Maklerski BZ WBK S.A. zaoferował jako pierwszy w Polsce.

Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. „Musimy zmierzyć się z wyzwaniem rosnącej konkurencji technologicznej ze strony pośredników działających na innych rynkach – przede wszystkim FOREX. Myślimy również o wykorzystaniu popularnego obecnie w Internecie elementu społecznościowego” – planuje Dariusz Włodarczyk, Dyrektor ds. Rozwoju Usług Elektronicznych Domu Maklerskiego BZ WBK S.A..

W ciągu dziesięciu lat zmieniła się również struktura użytkowników Inwestora online. Wzrósł odsetek inwestujących kobiet – obecnie stanowią one 26% klientów (wzrost o 19 p.p. w stosunku do 1999 roku), a spadł odsetek mężczyzn (74%, 10 lat temu – 93%). W 2009 roku 18% inwestorów ma mniej niż 30 lat (w 1999 r. – 39%) a 13 procent (w 1999 r. – 2%) – więcej niż 60 lat. Najwięcej użytkowników jest między 30. a 39. rokiem życia (26%).

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu