Premium Brand Giełda 2009 dla Śnieżki

Tytuł ten otrzymują tylko te podmioty obecne na polskiej giełdzie papierów wartościowych, które poprzez swój wizerunek, kierowanie się zasadami ekonomii, transparentność i rzetelność w działaniu, a także dzięki kompetencjom kadry zarządzającej, przyczyniają się do kreowania wysokiej reputacji, tworząc tym samym wartość dodaną i wyznaczając trendy dla innych.

Tytuł Spółki Wysokiej Reputacji jest dla nas potwierdzeniem, że przejrzystość, uczciwość i kompetencja w zarządzaniu, to zasady, którymi warto kierować się w prowadzeniu biznesu – mówi Piotr Mikrut, Prezes FFiL Śnieżka SA. Tym bardziej jesteśmy zaszczyceni, że nasze działalność w oparciu o te normy została dostrzeżona i znaleźliśmy się w tak zacnym gronie laureatów. Jest to wielkie wyróżnienie, ale i wyzwanie do jeszcze większych starań w przyszłości – dodaje Prezes Piotr Mikrut.

Celem badania PremiumBrand jest wybranie spółek, które cieszą się najlepszą reputacją wśród krajowych inwestorów instytucjonalnych. Tytuł Spółki Wysokiej Reputacji 2009 jest przyznany w oparciu o rzetelne, niezależne badania przeprowadzone na grupie inwestorów instytucjonalnych. Ocenie podlegają emitenci, których akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Metodologia, przygotowana przez dom badawczy MAISON, przewiduje badanie spółek w 4 wymiarach, ustalonych w sondażu założycielskim. Są to: orientacja na biznes, opinia o zarządzie, rzetelność w kontaktach biznesowych oraz wizerunek.

Laureaci PremiumBrand mają szansę wyznaczania nowych wartości, trendów w biznesie, pokazywania czym jest wysoka reputacja, potwierdzona opinią ekspertów rynku inwestycyjnego.

Konkurs PremiumBrand odbywa się od 2006 roku i honoruje marki o najwyższej reputacji. Nagrody w PremiumBrand dla Spółek Giełdowych rozdano po raz drugi.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu